DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik BKP   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Melek YAĞCI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere fonksiyonları, fonksiyon türlerini, limiti, cebirsel fonksiyonların türevlerini, türevin uygulamalarını, üstel ve logaritmik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonları, Lhopital kuralı ve Taylor formülünü kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste fonksiyonlar, fonksiyon türlerin, limit, cebirsel fonksiyonların türevleri, türevin uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, Lhopital kuralı ve Taylor formülü anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı kümelerini tanır.
2) Fonksiyon kavramı ve türlerini tanır.
3) Trigonometrik fonksiyonları tanır.
4) Limit kavramı ve limit teoremlerini öğrenir.
5) Süreklilik kavramı ve süreklilik teoremlerini öğrenir.
6) Türev ve geometrik anlamını kavrar.
7) Türev alma kurallarını öğrenir.
8) Bir fonksiyonun ekstremumlarını bulur.
9) Rolle Teoremi ve Ortalama Değer Teoremlerini öğrenir.
10) Bükeylik ve asimptot konularını kavrar.
11) Bir fonksiyonun grafiğini çizer.
12) Üstel ve logaritmik fonksiyonları öğrenir.
13) Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların türev ve grafikleri konularını öğrenir.
14) LHopital kuralını öğrenir.
15) Belirsiz formlar ve Taylor formülünü öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Reel Sayılar, Sayı Ekseni, Aralıklar, Eşitsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Fonksiyonlar , Bileşke, Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Grafikleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Trigonometrik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Limit Tanımı ve Hesabı, Limit Teoremleri, Sonsuz Limitler, Belirsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
5 Süreklilik, Süreksizlik ve Tipleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Türev ve Türev Alma Kuralları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Artmalar ve Diferansiyeller Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Fonksiyonların Ekstremum Değerler Ders kitabındaki ilgili konular
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Bir fonksiyonun grafiği Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Trigonometrik ve Hiperbolik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 LHopital Kuralı ve Taylor Formülü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar