DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik BKP   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bahri Devrim ÖZCAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAHRİ DEVRİM ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki genetiğinim temel prensiplerini kavrar
Dersin İçeriği
Genetik kavramı, Mendel açılımı, Mendel açılımından sapmalar, bağlantı ve rekombinasyon, nükleik asitler, DNA'nın replikasyonu, genin yapısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler genetik materyalin yapı ve fonksiyonlarını kavrar.
2) Gen, genotip, fenotip kavramlarını anlar ve ilişkilendirir
3) Nükleik asitlerin yapısını bilir
4) Rekombinasyon frekanslarına göre genleri kromozomlar üzerinde haritalar
5) DNA'nın replikasyonunu kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik kavramlar Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
2 Mayoz ve mitoz bölünmeler Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
3 Mendel Yasaları Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
4 Mendel genetiğinden sapmalar Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
5 Melezlemeler Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
6 Cinsiyet ve cinsiyete bağlı kalıtım Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
7 Bağlantı ve rekombinasyon Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
8 Ara Sınav Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
9 Arasınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
10 Genin yapısı, genetik kod ve transkripsiyon Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
11 Protein sentezi Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
12 Gen çalışmasının kontrolü Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
13 Kromozom ve genom mutasyonları Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
14 Virüs ve bakteri genomları Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
15 Yarıyıl sonu sınavlarına hazırlık Öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar