DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce I   2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aslıcan DEĞERLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ASLICAN DEĞERLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler günlük ifadeleri ve ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri temel kalıp ve deyimleri öğrenirler,anlar ve kullanırlar,kendisini veya bir başkasını nasıl tanıtacağını öğrenirler,nerede yaşadığını,mesleğini,neden bir yabancı dil öğrendğini ifade edebilir ve sorulara cevap verebilir,iletişim kurmayı yazarak yada konuşarak başarabilir
Dersin İçeriği
Selamlama,isimler,sayılar,günler,aylar,mevsimler,bu..,şu..,saatler,kim,ne,nerede soruları,günlük alışkanlıklar,zaman edatları,-ebilirlik,sahiplik,zorunluluk,gereklilik,miktar belirteçleri,yer bildiren edatlar,teklifte bulunma,yardım isteme,öneride bulunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günlük rutinler ve anlık gelişen durumlarda kullanılan ifadeleri,cümleleri anlayabilmek.
2) Kişisel,ailesel ve rutin durumlarda bilgi alışverişi yapabilmek.
3) Günlük yaşamla ilgili yazıların ana noktalarını anlayabilmek.
4) Kişisel ilgi alanlarıyla ilgili basit düzeyde yazılar oluşturabilmek.
5) Geçmişi ile ilgili basit düzeyde bilgi verebilmek.
6) Planları ve fikirleri ifade edebilmek ,sebep ve sonuç belirtmek .
7) Dilin kullanıldığı yerde gelişen durumla baş edebilmek.
8) Geçmiş olaylar ve durumlar hakkında konuşabilmek.
9) Fikirlerini ifade edebilmek ve paylaşabilmek.
10) Durumları ve şarları kıyaslamak.
11) Farklı durumlarda teklif ve önerilerde bulunabilmek.
12) Tüm durum ve şartlarda soru sorabilmek ve yanıtlayabilmek.
13) Amaçları,istekleri ve planları ifade edebilmek.
14) Tüm becerileri kullanarak iletişim kurabilmek.
15) Teklif ve tavsiyeleri anlayabilmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kendini tanıtma-çoğul isimler-am-is-are-uyruklar-ülkeler. Ders notlar-Sunu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 İyelik zamirleri-Geniş Zaman-Özel yada tipik bir günü tariflemek. Ders notları-Sunu Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Geniş Zaman soru cümleleri. Ders notları Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Tatil hakkında konuşabilmek,a-an-some kullanımları Ders notları-Sunu Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 İyelik zamirleri kullanarak konuşabilmek,have got-has got kalıpları. Ders notları-Sunu Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Spor faaliyetleri hakkında konuşabilmek-like-hate fiileri ve kullanımları-verb-ing kullanımı. Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Mağazada alışverişlerde bilgi alabilmek-there is-there are -any-a-an kullanımları. Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Sıklık zarfları-kullanımları-hafta sonu aktivitelerini kullanarak bir sınıf anket çalışması. Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
9 Yer bildiren edatlar-nesnelerin nerede olduklarını ifade edebilme-Şimdiki Zaman. Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Ara Sınav-Vize Sınavı Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Rica ve öneride bulunabilme -Yiyecek içecek şiparişi verebilme-Can kullanımı-yetenek ifade cümleleri. Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Di-li Geçmiş Zaman-Düzenli fiiller Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Di-li Geçmiş ZamaDüzensiz fiiller Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Bir başkasıyla mülakat yaparak bir makale yada metin yazabilmek. Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Tekrar-Pekiştirme Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar