DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera ve Yem Bitkileri BKP   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği ve çayır-mera ekosistemlerinin sürüdürülebilir kullanım esaslarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular, baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğne ilişkin konular, çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yem Bitkilerinin tarımsal üretimdeki yeri ve önemini bilir
2) Yetiştirilecek yembitkisi türlerinin sınıflandırılması ve bitkisel özelliklerini bilir
3) Yem Bitkilerinin yetiştirilmesi ve amenajmanınını bilir Çayır ve mera kavramlarını bilir
4) Çayır ve mera kavramlarını bilir
5) Çayır-meralarının sürdürülebilir kullanım esaslarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Buğdaygil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ön okuma Anlatım
Tartışma
2 Buğdaygil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
Tartışma
3 Buğdaygil yembitkilerinin yetiştirme tekniği Ön okuma Anlatım
Tartışma
4 Önemli serin iklim buğdaygil yembitkileri Ön okuma Anlatım
Tartışma
5 önemli sıcak mevsim buğdaygil yembitkileri Ön okuma Anlatım
Tartışma
6 Baklagil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Baklagil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Bazı önemli baklagil yembitkisi türlerinin yetiştirme tekniği (Biryıllık Baklagil yembitkileri) Ön okuma Anlatım
Tartışma
10 Bazı önemli baklagil yembitkisi türlerinin yetiştirme tekniği (Çokyıllık baklagil yembitkileri) Ön okuma Anlatım
Tartışma
11 Doğal Kaynaklar İçersinde Çayır-Mera Ekosistemlerinin Yeri ve önemi Ön okuma Anlatım
Tartışma
12 Çayır ve Mera Ekosistemlerinim Yapı ve İşlevleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
13 Çayır-Mera Ekosistemlerinin Hayvansal Üretimdeki ve Doğal Çevrenin Korunmasındaki Yeri ve Önemi Ön okuma Anlatım
Tartışma
14 Meraların sürdürülebilir kullanım esasları Ön okuma Anlatım
Tartışma
15 Çayırların sürdürülebilir kullanım esasları ve ot muhafaza teknikleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar