DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği BKP   213 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştiriciliği yapılan ve doğadan toplanıp tüketilen mantar türleri, üretim odaları yetişme koşulları, yöntemleri ve yetiştiricilik sorunlarını anlatmak, kompost yapımından başlayarak tüm yetiştiricilik aşamalarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında yenilebilir mantarlardan beyaz şapkalı mantar yetiştiriciliği ile ilgili olarak mantarlardan sporlarının, sporlardan misellerin ve tohumluk misellerin elde edilmesi, kompost yapımı, misellerin komposta ekimi, mantar yetiştiriciliği için gerekli ekolojik koşullar, kültürel işlemler, hasat, hastalık ve zararlılar konularını içermektedir. Mantar yetiştiriciliğinin tarihçesi ve uygulanan değişik yetiştirme sistemleri ile mantarların biyolojisi de incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze türlerini öğrenir
2) Türkiye'de sebzeciliğin önemini ve durumu hakkında bilgi sahibi olur
3) Sebzelerin besin değerlerini ve içeriklerini öğrenir
4) Sebzelerin farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasını öğrenir
5) Sebze tesisi kurarken dikkat edilecek ekolojik ve ekonomik faktörleri öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları. Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri. Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
3 Sebzelerin gen merkezleri. Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
4 Genetic origins of vegetables. Turkey vegetable growing region and features. Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
5 Sebze bahçelerinin kurulması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
6 Sebzelerde çoğaltma teknikleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
7 Sebzecilik işletme şekilleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav
9 Sebzecilikte ekim nöbeti uygulamaları Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
10 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
11 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler (budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
12 Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin durumu ve ekonomik önemi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
13 Süs bitkilerinin sınıflandırılması, üretim yöntemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık
14 İç mekan süs bitkileri (Bromeliaceae familyası) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
15 Gül yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen konular kadar incelenen konular önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından sınav için çalışılır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar