DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme BKP   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste (i) bitki beslemenin ilgi alanları, tarihçesi, bitki beslemeye ait temel kavramlar, (ii) kök, hücre duvarı, apoplast, (iii) bitki besin elementlerinin alımı ve radyal taşınımı, (iv) bitki besin elementlerinin ksilem ve floem taşınımları, (v) fotosentez ve asimilat üretimi, (vi) bitki hormonları, (vii) bitki besin elementlerinin metabolizması ve görevleri, (viii) verim kanunları ve gübre gereksinimi ve (ix) organik ve mineral gübreler ve uygulama yöntemleri konularında temel bilgiler verilir
Dersin İçeriği
Bitkisel üretimde toprak ve bitki analizlerinin önemi, laboratuvar alet ve cihazlarının tanıtılması ve kullanım ilkelerinin gösterilmesi, çözelti kimyasına giriş, çözelti kimyasına giriş, bitkilerde yaş yakma, bitkilerde kuru yakma, bitkide ve toprakta azot ve fosfor analizi, kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta potasyum analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta kalsiyum analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta magnezyum analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta kükürt analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta Fe ve Zn analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta Mn ve Cu analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri, bitkide ve toprakta B ve Mo analizi kritik sınır değerleri ve gübre önerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki besin elementlerinin alımı ve bitki içerisinde taşınımında rol oynayan mekanizmaları ve kontrol süreçlerini tanır
2) Organik madde, mikroorganizmalarla ilişkiler ve besin elementleri döngüsü çerçevesinde farklı özelliklere sahip topraklarda besin elementlerinin davranış şekillerini kavrar
3) Verim, kaliteyi artırıcı süreçlerin karşılıklı etkileri ve beslenme bozuklukları gibi konularla ilişkili bitki besin elementlerinin metabolizması ve görevleri hakkında temel bilgilerle donanır
4) Gübreleme, sulama, organizmalar, biyoteknoloji, ıslah vb faliyetler yardımıyla, besin elementlerinin alımının yönetimi ve iyileştirilmesinin etkin hale getirilmesi için gerekli bilgilere sahip olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslemenin ilgi alanları, hedefleri, tarihçesi, bitki beslemeye ait temel kavramlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Kök, hücre duvarı, apoplast Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Bitki besin elementleri alımı ve radyal taşınım Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Ksilem ve floem taşınımı Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Fotosentez ve asimilat üretimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Bitki hormonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (N-S-P) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (K-Mg-Ca) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (Fe, Zn, Cu, Mn, Cl, B, Mo) Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Verim kanunları ve gübre gereksinimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Verim kanunları ve gübre gereksinimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Organik gübreler ve uygulama yöntemleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Mineral gübreler ve uygulama yöntemleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Mineral gübreler ve uygulama yöntemleri Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar