DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nematoloji BKP   302 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nematolojinin geçmişi, nematodların morfolojik, anatomik yapılarının bilinmesini sağlamak, bitkilerdeki parazit olan nematodların tanısında kullanılan morfolojik kriterlerin öğrenimi; Nematodların biyolojisi, ekolojisi Türkiyede tarımsal üretimde önemli verim kayıplarına neden olan bitki paraziti nematodlar ve mücadele yöntemleri üzerine bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Nematolojinin bilim dalı olarak tanıtımı; Nematolojinin geçmişi ile farklı besin rejimlerine sahip nematodların tanıtımı. Nematodların morfolojik ve anatomik yapıları, vücut sistemleri. Bitki paraziti nematodların tanısında kullanılan morfolojik kriterler. Nematodların sınıflandırılması. Bitki paraziti nematodların biyolojileri ve Yaşam döngüleri. Kök-ur, Kist, Lezyon, Reniform, endo, ekto ve yarı endo parazit nematodların yaşam döngüleri. Bitki paraziti nematodların beslenmeleri ve zarar şekilleri, konukçu parazit ilişkileri. Bitki paraziti nematodların bitkilerde meydana getirdiği hastalık belirtileri. Bitki paraziti nematodların ekolojisi. Bitki paraziti nematodların mikroorganizmalarla ilişkileri. Nematod-viüs ilişkisi, virüs taşıyan nematodlar, Trichoderidae; Trichodorus spp, Paratrichodorus spp., Bitki paraziti nematodlar ile çalışma yöntemleri. Nematodların topraktan ve bitki kısımlarından elde edilme yöntemleri. Laboratuarda nematodların preparasyonu ve yöntemlerin tanıtımı. Bitki parazti nematodlara karşı kullanılan savaş yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nematolojinin bilim dalı olarak tanıtımı, Nematoloji nin geçmişi ile farklı besin rejimlerine sahip nematodların tanıtımı.
2) Nematodların morfolojik ve anatomik yapıları, vücut sistemleri.
3) Bitki paraziti nematodların tanısında kullanılan morfolojik kriterler.
4) Nematodların sınıflandırılması.
5) Bitki paraziti nematodların biyolojileri ve Yaşam döngüleri.
6) Kök-ur, Kist, Lezyon, Reniform, endo, ekto ve yarı endo parazit nematodların yaşam döngüleri.
7) Bitki paraziti nematodların beslenmeleri ve zarar şekilleri, konukçu parazit ilişkileri.
8) Bitki paraziti nematodların bitkilerde meydana getirdiği hastalık belirtileri.
9) Bitki paraziti nematodların ekolojisi.
10) Bitki paraziti nematodların mikroorganizmalarla ilişkileri.
11) Nematod-viüs ilişkisi, virüs taşıyan nematodlar (Trichoderidae; Trichodorus spp, Paratrichodorus spp)
12) Bitki paraziti nematodlar ile çalışma yöntemleri. Nematodların topraktan ve bitki kısımlarından elde edilme yöntemleri.
13) Laboratuarda nematodların preparasyonu ve yöntemlerin tanıtımı.
14) Bitki parazti nematodlara karşı kullanılan savaş yöntemleri.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nematolojinin bilim dalı olarak tanıtımı, Nematoloji nin geçmişi ile farklı besin rejimlerine sahip nematodların tanıtımı. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
2 Nematodların morfolojik ve anatomik yapıları, vücut sistemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
3 Bitki paraziti nematodların tanısında kullanılan morfolojik kriterler. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
4 Nematodların sınıflandırılması. DerStudy the textbook and presentations.s notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
5 Bitki paraziti nematodların biyolojileri ve Yaşam döngüleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Kök-ur, Kist, Lezyon, Reniform, endo, ekto ve yarı endo parazit nematodların yaşam döngüleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
7 Bitki paraziti nematodların beslenmeleri ve zarar şekilleri, konukçu parazit ilişkileri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Bitki paraziti nematodların bitkilerde meydana getirdiği hastalık belirtileri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
10 Bitki paraziti nematodların ekolojisi. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
11 Bitki paraziti nematodların mikroorganizmalarla ilişkileri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
12 Nematod-viüs ilişkisi, virüs taşıyan nematodlar (Trichoderidae; Trichodorus spp, Paratrichodorus spp) Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
13 Bitki paraziti nematodlar ile çalışma yöntemleri. Nematodların topraktan ve bitki kısımlarından elde edilme yöntemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Laboratuarda nematodların preparasyonu ve yöntemlerin tanıtımı. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
15 Bitki parazti nematodlara karşı kullanılan savaş yöntemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar