DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür Bitk. Zar. Akarlar BKP   303 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ KAZAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci bu derste öncelikle akarları ve özellikle kültür bitkilerinde zararlı akarları böceklerden ayırmayı öğrenecektir. Ayrıca akarların morfolojisi ile genel olarak fizyolojisini öğrenecektir. Daha sonra zararlı akarlar familya ve tür bazında tanılanılacaktır. Akarların biyolojik özellikleri üzerinde çalışılacak ve akarların mücadelesinde kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu sayede öğrenci öncelikle zararlı ve faydalı akarları tanıyacak ve mücadelesinde kullanılmak üzere kendisine sorulduğunda yöntemler önerebilecektir.
Dersin İçeriği
Akar ve diğer arthropodlar arasında taksonomik açıdan önemli ayırıcı özellikler. Tarımsal üretimde zararlı akarlar ile avcı akarların tanınması. Kültür bitkilerinde zararlı akarların davranış, biyoloji ve ekolojileri ile Acarina'ya karşı kullanılan mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik değerlerini kavrar.
2) Akarlar hakkında temel bilgi ve kavramları kavrar.
3) Akarların morfolojisi ve iç yapılarını öğrenir.
4) Akarların üreme ve gelişmesini öğrenir.
5) Akarların biyolojisini öğrenir.
6) Akarların beslenme ve konukçu seçimlerini öğrenir.
7) Akarisitleri ve akarların mücadelesinde kullanılan diğer kimyasalları öğrenir.
8) Akarlar üzerinde beslenen diğer doğal düşmanları öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akaroloji Nedir, Çalışma Konuları, Dünyada Akaroloji, Bitki Koruma Açısından Akaroloji ve Karşılaşılan Önemli Sorunlar, Akaroloji ile İlgili Kaynaklar Genel Bilgiler Kaynak No: 2, Sayfa : 1-16 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Yazılı Sınav
2 Arthropoda Filumu, Acarina, Akarları Böceklerden Ayıran Özellikler ve Akarların Genel Morfolojik Özellikleri, Toplanması, Preparatlarının Yapılması Kaynak No: 3, Sayfa: 5-9 Kaynak No: 4, Sayfa: 11-44 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Yazılı Sınav
3 Akarlarda Solunum, Sindirim, Boşaltım, Dolaşım, Sinir ve Üreme Sistemleri Kaynak No: 1, Sayfa: 31-47 Kaynak No: 3, Sayfa: 11-45 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Yazılı Sınav
4 Opilioacariformes, Parasitiformes, Acariformes Hakkında Genel Bilgiler Kaynak No: 3, Sayfa: 99-120 Kaynak No: 5, Sayfa 1-8 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
5 Bitki Koruma Açısından Önemli Akar Gruplarının Familya Düzeyinde Tanı Anahtarı Yardımı ile Tanınması Kaynak No: 4, Sayfa 11-32 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Yazılı Sınav
6 Tetranychidae Familyası İçinde Yer Alan Önemli Türlerin Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Kaynak No: 4, Sayfa 46-86 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Yazılı Sınav
7 Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Kaynak No: 2, Sayfa: 253-304 Kaynak No: 4, Sayfa: 87-121 Yazılı Sınav
9 Eriophyidae Familyası İçinde Yer Alan Önemli Türlerin Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Kaynak No: 2, Sayfa: 327-385 Kaynak No: 4, Sayfa: 127-137 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
10 Penthaleidae ve Tydeidae Familyaları İçinde Yer Alan Önemli Türlerin Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Kaynak No: 2, Sayfa: 307 -316; 318-321 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
11 Phytoseiidae Familyası (Avcı Akarlar) İçinde Yer Alan Önemli Türlerin Biyolojileri ve Biyolojik Savaş Etmeni Olarak Kullanılmalarına İlişkin Örnekler Kaynak No: 2, Sayfa: 76-89 Kaynak No: 4, Sayfa: 169-216 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
12 Akarisitler; Geçmişte ve Günümüzde Akarisit Olarak Kullanılan Kimyasalların Aktif Madde ve Ticari Preparatlar Kaynak No: 6, Sayfa: 208-215 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
13 arla ve Sera Koşullarında Akarlara Karşı Biyolojik ve Tüm Savaş Uygulamalarına İlişkin Başarılı Örnekler Kaynak No: 4, Sayfa: 169-216 Kaynak No: 5, Sayfa: 235-246 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
14 Tarla ve Sera Koşullarında Akarlara Karşı Biyolojik ve Tüm Savaş Uygulamalarına İlişkin Başarılı Örnekler - 1 Kaynak No: 4, Sayfa: 169-216 Kaynak No: 5, Sayfa: 235-246 Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
15 Tarla ve Sera Koşullarında Akarlara Karşı Biyolojik ve Tüm Savaş Uygulamalarına İlişkin Başarılı Örnekler -2 Literature No: 4, Pages: 169-216 Literature No: 5, Pages: 235-246 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar