DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Herboloji BKP   305 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herboloji bilim dalı, çalışma konuları, bunlar içerisinde tarımda zararlı yabancı otların çimlenme ve gelişme biyolojileri, ekolojileri ile yarar ve zararları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Yabancı otların tanımı ve karakteristikleri; zarar ve yararları ile oluşturdukları kayıplar; yabancı otların gelişme dönemleri ve biyolojileri; allelopati; popülasyon dinamikleri; zararlarını saptamada önemli kriterler bu dersin içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herboloji bilim dalı, konuları ve tarihçesini öğrenmek
2) Yabancı ot tanımını, yabancı otların yarar ve zararlarını öğrenmek
3) Yabancı otların tanılanması, sınıflandırılması ve herbaryum tekniklerini öğrenmek
4) Zehirli yabancı otları öğrenmek
5) Parazit yabancı otları öğrenmek
6) Sulu habitatlarda sorun olan bitkileri öğrenmek
7) Yabancı otların nasıl generatif olarak çoğaldıklarını öğrenmek
8)
9) To learn how weeds grow vegetatively
10) To learn biotic factors affecting weeds
11) To learn abiotic factors affecting weeds
12) To learn the importance of population dynamics of weeds
13) To learn the concept of allelopathy and its practical use.
14) To know the critical period of weeds and the importance in weed management methods
15) To learn economic threshold level of weeds and its importance


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Herboloji bilim dalı, konuları ve tarihçesi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Yabancı ot kavramı, yabancı otların yarar ve zararları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Yabancı otları birbirinden ayıran taksonomik karekteristikleri, yabancı otların sınıflandırılması ve herbaryum teknikleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Zehirli yabancı otlar Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Parazit yabancı otlar ve biyolojileri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Sulu habitatlarda sorun olan algler ve su yabancı otları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Yabancı otların generatif çoğalması Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Yabancı otların vejetatif çoğalması ve apikal dominans Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
10 Yabancı otları etkileyen biyotik faktörler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Yabancı otları etkileyen abiyotik faktörler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
12 Yabancı otların popülasyon dinamiği Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Allelopati ve allelokimyasallar Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
14 Yabancı otların kritik periyodu ve mücadelede önemi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Yabancı otların ekonomik zarar eşiği ve etkileyen faktörler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar