DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj BKP   334 6 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Davut Soner AKGÜL
Dersi Verenler
Doç. Dr.DAVUT SONER AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalığa neden olan mikroorganizmaları (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs ve viroid) ve zararlıları (böcek, akar ve nematod) laboratuvar koşullarında incelerler. Bitki korumanın ana konularını uygulamalı olarak daha yakından tanırlar.
Dersin İçeriği
Turunçgil zararlıları, endüstriyel bitki zararlıları, Sebze zararlıları, Biyolojik mücadele, Akaroloji, Nematoloji, Hububat zararlıları, Molekülerr entomoloji, Herboloji, Mikoloji, Backerioyoloji, Viroloji, Turunçgil virüs ve viroidleri, Bioteknoloji labaratuvarları ziyaret edilir ve herbiri hakkında genel bilgiler alınır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
3) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanırlar
4) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanırlar
6) Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi kazanırlar
7) Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanırlar.
8) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
9) Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanırlar.
10) Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
11) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
12) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur
15) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki koruma bölümünün, entomoloji ve fitopatoloji anabilim dallarının çalışma konularının tanıtımı ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Bitki patojen bakteriler ve bakteri hastalıkları hakkında uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Bitki patojen virüsler ve viral hastalıkları hakkında uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Turunçgil virüslerinin tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Bitki patojen funguslar ve fungal hastalıkları hakkında uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Bitki korumada kullanılan biyoteknolojik yöntemler hakkında uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otların tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav ilgili notları okumak Ödev
Proje / Tasarım
9 Sebze zararlılarının tanıtımı ve uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Meyve-bağ zararlılarının tanıtımı ve uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Turunçgil zararlılarının tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Tahıl baklagil, yem bitkilerindeki zararlıların tanıtımı ve uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Endüstri bitkilerindeki zararlılarının tanıtımı ve uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Kültür bitkilerinde sorun olan akarların tanıtımı ve uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Kültür bitkilerinde sorun olan nematodların tanıtımı ve uygulama ilgili notları okumak Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili notları okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar