DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böcek Sistematiği BKP   351 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamil KARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMİL KARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Böcekleri sistematikteki yerlerini öğreterek takım ve familya düzeyinde tanınmak, ekolojik istekleri ile yaşam ortamları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Sistematik biliminin tarihsel gelişimi ile prensipleri, böceklerin sistematikteki yeri, böcek sınıflandırmasında kullanılan tanı karakterleri, böcek takımlarının önemli tanı karakterleri ile ekolojik ve yaşam alanlarının tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sistematiğin tarihsel gelişimi ile temel kavramlarını öğrenir
2) Böceklere akraba canlılar ile böceklerin sistematikteki yerlerini öğrenir
3) Tanı anahtarının kullanılmasını ve tanıda kullanılan karakterleri öğrenir
4) Böcek takım ve alttakımlarını öğrenir
5) Önemli böcek familyalarını öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ile sistematik ile ilgili bazı tanımlar Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Sistematikte yer alan kategorilerin tanıtılması Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Tür kavramı ve türlerin ayırımı Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Böceklerin tanısında kullanılan tanı karakterleri Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Tanı anahtarları ve tipleri Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Taksonomik karekterler Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Taksonomik karekterler Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Yazılı Sınav
9 Sistematikte isimlendirme, tür ve cins isimleri Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Böceklerin toplanması, saklanması ve koleksiyonunda uyulması gereken konular Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Böceklerin sistematikteki yeri Apterygota nın genel özellikleri ile önemli takımların tanıtılması Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Pterygota nın genel özellikleri ile Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Grylloblattodea, Mantophasmatodea, Mantodea ve Balttodea takımlarının tanıtım Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera takımlarının tanıtımı Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Coleoptera ve Hymenoptera takımlarının tanıtımı Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Lepidoptera ve Diptera takımlarının tanıtımı Hayvansal Sınıflandırmanın Prensipleri, Niyazi Lodos Ernest Meyer den Çeviri, Genel Entomoloji Prof. Dr. İbrahim Akif KANSU, An Introduction To The Study of Insect Borror, Delong ve Triplehorn, Ders Notundaki İlgili Konular Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar