DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Epidemiyoloji BKP   355 5 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUKADDES KAYIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki korumada sorun yaratan hastalık etmenleri ve yabancı otların neden olduğu epidemilerin ortaya çıkış nedenleri, bunları etkileyen çevre faktörleri ve salgın nedenlerinin oluşmaması için alınması gereken önlemler dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
İnfekte edici salgın bitki hastalıklarının (fungus, bakteri, virüs, viroid v.b.) oluşumunda hastalık etmeni patojen populasyonları, çevre faktörleri ve konukçu populasyon ilişkileri anlatılacaktır. Epidemik hastalıklar için erken uyarı sistemlerinin temel prensiplerine değinilecektir. Epidemik hastalıkların oluşumunda infeksiyon döngülerinin zamana ve mekana göre durumları değerlendirilecektir. Hastalık ve ürün kaybı hesaplamaları, Agro-ekosistem kavramları ve hastalıkla ilişkileri değerlendirilecektir Yabancı ot türlerinin biyotik ve abiyotik faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde populasyonlarında oluşturdukları değişiklikler, özgün ve dış kaynaklı yabancı ot türleri ve bunların agro-ekosisteme girişi, yayılışı ve oluşturdukları epidemiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Epidemiyoloji bilim dalının konusunu öğrenirler.
2) Yabancı ot epidemiyolojisi ne demek bilirler.
3) Yabancı ot epidemisini etkileyen faktörler nelerdir, öğrenirler.
4) Yabancı ot popülasyon dinamiği ve ekonomik zarar eşiğinin yabancı ot epidemiyolojisindeki önemini öğrenirler.
5) İstiIacı yabancı otlar tanımını öğrenirler.
6) İstilacı yabancı otlarla mücadeleyi öğrenirler.
7) Türkiye ve dünyada sorun olan epidemik yabancı otları bilirler.
8) Bitki hastalıkları epidemiyolojisi kavramını öğrenirler.
9) Epidemilerin oluşumuna neden olan faktörleri bilirler.
10) Epidemilerin gelişimini etkileyen faktörler nelerdir, öğrenirler.
11) Epidemi biçimleri ve bilgisayar programlarını tartışırlar.
12) Hastalık ve Ürün Kaybı Hesaplamalarını öğrenirler.
13) Erken uyarı tahmin sistemleri nasıldır, öğrenirler.
14) Bitki hastalıkları ile mücadelede epidemiyolojinin önemi nedir, öğrenirler.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Epidemiyolojiye giriş Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Yabancı ot epidemiyolojisi ve çalışma konuları Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
3 Yabancı ot epidemisini etkileyen faktörler Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Yabancı ot popülasyon dinamiği ve ekonomik zarar eşiğinin yabancı ot epidemiyolojisindeki önemi Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İstiIacı (invasive) yabancı otlar Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 İstilacı yabancı otlarla mücadele kriter ve yöntemleri Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
7 Türkiye ve dünyada sorun olan epidemik yabancı otlar Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önerilen ders notu ve kitaplar Yazılı Sınav
9 Bitki hastalıkları epidemi kavramları ve epidemiyoloji Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
10 Epidemilerin oluşumuna neden olan faktörler Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Epidemilerin gelişimini etkileyen çevre faktörleri Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Epidemi biçimleri ve bilgisayar programları Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hastalık ve Ürün Kaybı Hesaplamaları Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Salgın hastalıların önlenmesinde erken uyarı tahmin sistemleri Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bitki hastalıkları ile mücadelede epidemiyolojinin önemi Önerilen ders notu ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen ders notu ve kitaplar Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar