DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Abiyotik Hastalıklar BKP   356 6 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Her hangi bir patojen veya zararlı olmaksızın bitkilerde değişen şiddetlerde zararlara neden olan çevre faktörleri (Olumsuz atmosfer ve toprak koşulları) , yanlış ve hatalı kültürel uygulamaların incelenmesi ve bu konularda bilgilerin alınması
Dersin İçeriği
Bitkilerde hastalık ve zararlanmalara neden olan cansız etmenlerin anlatımı ve sebeplerinin saptanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
3) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
4) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
6) Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
7) Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
8) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
9) Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
10) Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
11) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
12) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hastalık etmenleri ve abiyotik etmenlerin özellikleri , karşılaştırılması verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Abiyotik faktör olarak iklim olayları Ödevlerin verilmesi verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yüksek sıcaklığın bitkilere olan etkileri verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Düşük sıcaklığın bitkilere etkileri verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Nem, yağış, rüzgar ve işığın bitkilere etkileri verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Toprak özellikleri verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toprağın fiziksel ve kimyasal içeriğnin bitkilere olan etkileri verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav işlenilen konuları kapsayacak şekilde Yazılı Sınav
9 Toprak pH sı ve Tuzlanmanın bitkilere etkisi verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Toprağın kimyasal yapısı Makro elemnt eksiklik ve fazlalığın bitkilere olan etkisi Ödevlerin toplanması verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Toprağın kimyasal yapısı Mikro elemnt eksiklik ve fazlalığın bitkilere olan etkisi verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bitki yetiştirme ve işletme tekniklerinin bitkilere olan olumsuz etkileri verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Fitotoksiteler ve çevre kirliliği verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çevre kirliliği ve küresel ısınma verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genetik bozukluklar verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve powert point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı işlenilen konuları kapsayacak şekilde Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar