DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Bağ Zararlıları BKP   404 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERDAR SATAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz meyve ve bağ yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin neresinde ne tür zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste de değişik meyve gruplarında önemli kayıplara yol açan zararlılara karşı temel bilgilerin teorik ve uygulamalaı yöntemlerin kullanılması ile kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Turunçgil zararlıları, nar zararlıları, bağ zararlıları, sertçekirlekli meyve zararlıları, yumşak çekirdekli meyve zararlıları ve sert kabuklu meyve zararlıları) alanlarındaki ürün kaybına sebep olan zararlıların tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi ders içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve zararlılarını tanır
2) Meyve zararlılarının biyolojilerini öğrenir
3) Meyve zararlılarına karşı uygulanacak kültürel önlemleri fikir sahibi olur
4) Meyve zararlılarına karşı uygulanacak kimyasal savaşı yöntemlerini öğrenir.
5) Meyve zararlılarına karşı uygulanacak biyolojik savaş yöntemlerini tanımlar
6) Farklı mücadele yöntemlerinin ekonomik analiz ve çıktılarını öğrenip, pratikye uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Acarina ve mollusca şubesine ait zararlıların tanımlanmaları, biyolojileri ve mücadelesi hakkında bilgilerIerin öğretilmesi Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
2 Hemiptera takımına ait zararlıların tanımlanmaları, biyolojileri ve mücadelesi hakkında bilgilerIerin öğretilmesi Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
3 Lepidoptera ve Diprera takımına ait zararlıların tanımlanmaları, biyolojileri ve mücadelesi hakkında bilgilerIerin öğretilmesi Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
4 Zeytin zararlılarının tanınması, biyolojisi ve bunların kimysal, kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerinin anlatılması Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
5 Nar ve muz zararlılarının tanınması, biyolojisi ve bunların kimysal, kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerinin anlatılması Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
6 ÜZÜMSÜ MEYVE ZARARLILARI ve ev ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine scholar.google dan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI, ve ev ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine scholar.google dan araştırma
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konuların okunması, sunuların powerpoint sunusu olarak hazırlanması ve derste 10 dakikalık sunu olarak sunulup tartışılması için hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
Ödev
10 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI (Devam) Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular
12 SERT KABUKLU MEYVE ZARARLILARI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
13 TURUNÇGİL BAHÇESİ ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
14 SERT ÇEKİRDEKLİ BAHÇE ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
15 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ BAHÇE ZİYARETİ VE ENTOMOLOJİK SORUNLARIN BAHÇEDE TARTIŞILMASI Meyve ve bağ zararlıları ders kitabındaki ilgili konular, Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav için ders notları ve PowerPoint sunularının hepsinin tekraraı ile genel sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar