DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri Bitki Zararlıları BKP   408 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem ATAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.EKREM ATAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstri bitkilerinde zararlı böcek ve akarları tanıtmak Zararlıların, biyolojileri ve ekolojileri ve mücadeleleri konularında bilgiler sunmak Entegre mücadele disiplini içerisinde endüstri bitkilerinde zararlı sorunun çözülmesi ve bu amaçla değişik mücadele yöntemlerinin benimsetilmesini amaçlamaktır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamı içerisinde pamuk, soya, yer fıstığı, tütün, ayçiçeği, kolza, şekerpancarı, patates, susam, anason, haşhaş, keten ve kenevir, çay gibi endüstri bitkilerinde zararlı böcek ve akarların sistematikteki yerleri, yayılışları, konukçuları, zarar şekilleri, biyolojik ve ekolojik özellikleri öğretilecektir. Bu zararlı organizmaların mücadele yöntemleri hakkında bilgiler öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciye endüstri bitkilerinin öneminin öğretilmesi
2) Öğrenci, ders kapsamı ile ilgili olarak farklı kaynaklardan bilgiye ulaşabilme, tarla sörvelerinde bitki koruma sorunun analizi ve çözüm yeteneğinin kazanır.
3) Öğrenci, kimyasal savaşa karar verildiğinde, entegre mücadele kavramı içerisinde en uygun tarım ilacı seçilerek, reçete yazma becerisinin kazanır.
4) Endüstri Bitkilerinde zararlı böcekleri teşhis etme becerisi kazanır
5) Endustri bitkileri zararlılarına ilişikin olark entegre mücadele programlarını uygulama yeterliliği kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pamuk Zararlıları (Thrips) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
2 Pamuk Zararlıları (Nezara viridula, Empasca spp, Bemicia tabaci, Yaprakbiti) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
3 Pamuk Zararlıları (Yeşilkurt, Pembe kurt) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
4 Pamuk Zararlıları (Bozkurt, Spodoptera-pamuk yaprak kurtları) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
5 Patates Zararlıları (Dana burnu, aphids, Patates böceği, Tel kurtları) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
6 Patates Zararlıları (Haziran böceği, mayıs böceği, Bozkurt, pates güvesi) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
7 Şekerpancarı Zararlıları (Yonca piresi, Aphidler, Kalkan böcekleri) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav ara sınav
9 Şekerpancarı Zararlıları (Chaetocnema concinna, Pancar hortumlu böceği, pancar sineği) Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
10 Soya Fasulyesi Zararlıları Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
11 Susam ve Yerfıstığı Zararlıları Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
12 Ayçiçeği, Kolza ve Aspir zararlıları Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
13 Tütün Zararlıları Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
14 Bazı tibbi ve aromatik bitki zararlıları Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
15 Çay Zararlıları Ders notu ve yardımcı kaynaklarla derse hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili yarıyıl sonuna kadar işlenmiş konuların kaynak ders kitaplarından ve verilen dersin sunum ve çıktılarından sınava hazırlanmalarının sağlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar