DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tahıl,baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları BKP   454 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem ATAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.EKREM ATAKAN1. Öğretim Grup:A
Arş. Gör.Serkan PEHLİVAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ülkemizdeki tahıl baklagil ve yem bitkilerinde zarar yapan hayvansal zararlıları genel hatlarıyla öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
Ülkemizdeki serin iklim ve sıcak iklim tahılları, baklagil ve yem bitkileri üretimi yapılan alanlardaki zararlıların tanımı, zarar şekilleri, genel davranışları , biyolojileri ve bu zararlılara karşı kullanılan savaşım yöntemlerini genel hatlarıyla öğretmeyi amaçlamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ülkemizdeki tahıl baklagil ve yem bitkilerinde yetiştirilen alanlardaki zararlıların tanımı, zarar şekli, biyolojileri ve savaşım yöntemlerini genel hatlarıyla öğrenir.
2) Zararlılarla mücadele yollarını öğrenerek, entegre mücadele prensipi çerçevesinde uygulama yollarını ve kavramları kazanır
3) Laboratuarda uygulamlarla böceği tanır, teşhis kriterlerini öğrenir
4) Arazi uygulamalarında böceği ve zarar şeklini ile bilgi ve becerileri kazanır
5) Tahıl baklagil ve yem bitkileri zararlılarıyla ilgili olarak entegre mücadeel programları uygulama becersi kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
X
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
X
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
X
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
X
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
X
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
X
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
X
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
X
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
X
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı nematodların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
2 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı Orthoptera, Thysanoptera, Hemiptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
3 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı Hemiptera (süne, kımıl) takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
4 Ülkemizdeki serin iklim tahıllarında (buğday, arpa, yulaf, çavdar) zararlı Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hyymenoptera takımlarına dahil tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
5 Ülkemizdeki sıcak iklim tahıllarında (Mısır, Çeltik, Sorhgum, Darı) zararlı Acarina ve Hemiptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
6 Ülkemizdeki sıcak iklim tahıllarında (Mısır, Çeltik, Sorhgum, Darı) zararlı Lepidoptera takımına dahil türlerin tanınmaları zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
7 Sıcak ilklim tahıllarında Lepidoptera Zararlıları (Ostrinia nubilalis, Sesemia spp, .)-I Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
8 Ara Sınav Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
9 Sıcak ilklim tahıllarında Lepidoptera Zararlıları (Spodoptera spp.)-II Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Ülkemizdeki baklagillerde zararlı Hemiptera ve Coleoptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
11 Ülkemizdeki baklagillerde zararlı Diptera ve Lepidoptera takımlarına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
12 Ülkemizdeki yem bitkilerinde zararlı Hemiptera takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
13 Ülkemizdeki yem bitkilerinde zararlı Coleoptera takımına dahil türlerin tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
14 Ülkemizdeki yem bitkilerinde zararlı Lepidoptera ve Hymenoptera takımlarına dahil türlerintanınması, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve savaşım yöntemlerinin incelenmesi Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
15 Genel Değerlendirme Ders notu ve ders ile ilgili yardımcı dökünmalarla derse hazırlanma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar