DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tahıl Bakl. ve Yem Bitk. Yet. TBP   381 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği ve çayır-mera ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanım esaslarını kavrar.
Dersin İçeriği
1. buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular 2. baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğne ilişkin konular 3. çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) tane baklagillerin önemi
2) tahılların önemi ve yetiştirlmesi
3) yembitkilerini önemi ve yetiştirlmesi
4) Buğdaygil yem bitkileri tarımı
5) baklagil yem bitkileri tarımı
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baklagil yem bitkilerinin Dünya ve Ülkemizdeki yeri ve önemi Konuların Okunması
2 Yoncanın sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
3 Yoncanın kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Konuların Okunması
4 Korunganın sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
5 Korunganın sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
6 Korunganın kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat tenikleri Konuların Okunması
7 Korunganın kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat tenikleri Konuların Okunması
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Fiğin sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
10 yembitkilerinin sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
11 Fiğin kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Konuların Okunması
12 Fiğin kaba yem ve tohum üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Konuların Okunması
13 Üçgüller cinsinin sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
14 Üçgüller cinsinin sınıflandırılması, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Konuların Okunması
15 Tek ve çok yıllık üçgüllerin üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Konuların Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar