DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Pazarlama TRE   380 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
Arş. Gör.Burhan ÖZALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, tarım ürünleri piyasalarında fiyat oluşumu, pazarlama karması unsurları ve tarım ürünleri pazarlarını yönlendiren kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur..
Dersin İçeriği
Tarım ürünlerinde arz, talep kavramları ve çeşitli piyasalarda fiyat oluşumu ile pazarlama karması ve tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım ürünlerinde talep ve arz kavramı hakkında detaylı bilgi edinir.
2) Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu hakkında bilgi sahibi olur.
3) Pazarlama karması elemanlarını tanır.
4) Tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama tanımları ve ekonomik gelişmede pazarlamanın rolü Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
2 Talebin tanımı, talep çizelgesi, talep kanunu, talep eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
3 Talebi etkileyen faktörler Söz konusu ve diğer ürünlerin fiyatları (fiyat-talep esnekliği) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
4 Talebi etkileyen faktörler Tüketicilerin gelirleri (gelir-talep esnekliği) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
5 Talebi etkileyen faktörler Tüketicilerin geleceğe ilişkin gelir ve fiyat tahminleri Tüketicilerin zevk ve alışkanlıkları Tüketicilerin sayıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
6 Tarım ürünleri talebinin özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
7 Arzın tanımı, arz çizelgesi, arz kanunu, arz eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Arzı etkileyen faktörler Üretim tekniği ve verimlilik Piyasadaki üretici adedi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
10 Tarım ürünleri arzının özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
11 Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu Tam rekabet piyasası Monopol piyasası Tekelci rekabet piyasası Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu (devam) Oligopol piyasası Monopson piyasası Üretici-tüketici rantı ve fiyat farklılaştırması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
13 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
14 Pazarlama karması Ürün geliştirme Fiyatlandırma Dağıtım Promosyon Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
15 Tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar Pazarlama bordları Okşin sistemi Mezatlar Kollektif Ticari Marka Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar