DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Su İlişkileri TYP   383 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ,toprak, bitki, su ilişkileri hakkında öğrencilere bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çevresel faktörler, toprak nem içeriği,su potansiyelleri,bitki çevre ilişkileri, bitkiler tarafından suyun alınımı ve bitkide taşınma mekanizmaları tarafından suyun alınımı ve bitkide taşınma mekanizmaları, bitki su tüketimleri, bitkilerde fizyolojik ölçümler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suyun Doğada Bulunuşu, Önemi ve Yapısını öğrenir.
2) Toprakta Suyun Tutulması ve Toprak Neminin Enerji İlişkilerini öğrenir.
3) Toprağın Nem Tutma Enerjisi İle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerini öğrenir.
4) Toprak Nemini Belirleme Yöntemlerini öğrenir.
5) Bitki su tüketimlerini hesaplamasını öğrenir.
6) Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulamayı öğrenir.
7) Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygulamayı öğrenir.
8) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilme yetisini kazanır.
9) Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretmeyi öğrenir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun canlılar için önemi, suyun kimyasal özellikleri, dünyada ve Türkiyede su kaynaklarına ilişkin istatistiki bilgiler Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
2 Toprağın bileşimi, toprak bünyesi, toprak yapısı, toprakların kimyasal ve fiziksel özellikleri ve tanımları (toprak sıcaklığı, özgül ağırlık, hacim ağırlığı) Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Toprak su içeriği ve ifade şekilleri, toprakta suyun hareketi, toprak suyu enerjisi ve ölçümü, toprak suyu karakteristik eğrisi Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Bitki-çevre ilişkileri, iklim etmenleri ve bitki gelişimine etkileri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
5 Bitki içi suyu enerji ilişkileri; serbest enerji, toplam su potansiyeli, ögeleri ve ölçümleri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Suyun topraktan alımı, bitki içinde hareketi, bitki-içi suyun yukarı hareketi ve kohezyon kuramı Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
7 Bitkilerde su eksikliği ve ölçümüne ilişkin yöntemler ve aletlerin tanıtımı; bitki doku ve organlarındaki suyun doğrudan ölçümü Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav
9 Lizimetrelerin çalışma prensipleri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
10 Transpirasyon ve fotosentez hızının ölçümüne ilişkin uygulamalar (porometre ve fotosentez ölçer aletleriyle uygulama) Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
11 Bitki su kullanımı ve gelişimi, su kullanma randımanı, su üretim randımanı, su kullanma randımanını artırmada uygulanan yöntemler Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
12 Su verim ilişkileri, bitki su tüketimi ve verim ilişkileri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
13 Biyotik ve abiyotik stresler; bitki gelişimi ve bitkisel üretime etkileri. Abiyotik (çevresel) stresler; sıcaklık (düşük ve yüksek sıcaklıklar), kuraklık, tuzluluk, su baskını, ışık, bitki besin elementi eksikliği vd. Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
14 Bitkilerde kuraklık stresi ve etkileri, kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel üretim ve kuraklık toleransı ve mekanizması Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
15 Tarım alanlarında drenaj sorunu ve tuzluluk, tuz stresi ve bitki gelişimi ve verimine etkileri, bitkilerde tuz toleransı ve mekanizması Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar