DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya BKP   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nüket ÖNELGE
Dersi Verenler
Prof. Dr.NÜKET ÖNELGE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiORHAN BOZAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyokimya günümüzde disiplinler arası bir bilim niteliği kazanmıştır.Biyokimya kimyacı ve bıiyologlar kadar tarım ve özellikle bitkiyle çalışanların canlılarda oluşan metabolizma olaylarını anlayabilmelerini sağlamaktadır. Bu ders kapsamında tarım alanında çalışacak kişilerin bitki hücresinde gelişen patolojik olayları anlayabilmeleri açısından gerekli biyokimya bilgisi verilecektir.
Dersin İçeriği
Dersin amacı öğrencilerin kimyasal yapıların ve biyolojik polimerlerin(protein,karbonhidratların,lipidlerin ve nükleik asitlerin) kimyasınınve bunları oluşturan monomerlerin ( aminoasitler,sekerler,yağ asidleri ve nükleotidler) tanınması sağlamaktır.Bu ders kapsamında hücre içinde önemli metabolik yollar(Glikoliz,pentoz posfat,sitrikasid döngüsü,Solunum,elektron taşıma zinciri) öğrenilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki hücresini oluşturan organeller ve bunların fonksiyonlarını öğrenir
2) Biyokimyasal reaksiyonların bitki metabolizması açısından önemi
3) Hücre enerji makanizması v e dönüşümü
4) Hücrede bulunan makromolekülleri öğrenir
5) Bitkilerde biyoorganik bileşiklerin oluşumu
6) Bitkilerde biyoorganik bileşiklerin yıkımı ve enerji değişimlerini öğrenir
7) Enzimler ve işlevleri
8) Bitkilerde karbonhidrat oluşumu ve yıkımı
9) Ara sınav
10) Bitki hücrelerinde yağ asitleri oluşumu ve yıkımı
11) Bitkilerde nükleik asit oluşumu ve yıkımı
12) Aminoasitlerin yapısı, fonksiyonları
13) Aminoasitlerin sentezi ve yıkımı
14) Protein sentezi
15) Bitki büyüme ve gelişmesini düzenleyiciler nelerdir öğrenilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücresini oluşturan organeller ve bunların fonksiyonlarını öğrenir Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Biyokimyasal reaksiyonların bitki metabolizması açısından önemi Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Hücre enerji makanizması Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Macromoleküller nelerdir Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Bitkilerde biyoorganik bileşiklerin oluşumu Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Bitkilerde biyoorganik bileşiklerin yıkımı ve enerji değişimleri Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
7 enzimler ve işlevleri Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Verilen notlar,Power point sunumlar
9 Bitkilerde karbonhidrat oluşumu ve yıkımı Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Bitki hücrelerinde yağ asitleri oluşumu ve yıkımı Verilen notlar,Power point sunumlar
11 Bitkilerde nükleik asit oluşumu ve yıkımı Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Aminoasitlerin yapısı, fonksiyonları Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Aminoasitlerin sentezi ve yıkımı Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Protein sentezi Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Bitkilerde hormonlar ve vitaminler Verilen notlar,Power point sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen notlar,Power point sunumlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar