DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Korumada Araş. Deneme Metodları BKP   461 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ KAZAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki Korumada denemelerin kurulması, laboratuvar ve tarla koşullarında denemelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi, alana yönelik özel denemelerin (ilaç etkinlik, ekonomik zarar eşiği, direnç vb.) gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
Dersin İçeriği
Bu ders Bitki Korumada denemelerin kurulması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi, yine alana yönelik özel denemelerin (ilaç etkinlik, ekonomik zarar eşiği, direnç vb.) kurulması, bunlardan veri eldesi ve bu verilerin değerlendirilerek yorumlanması için gerekli bilgi ve kavramları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma ve Deneme Metodları ile ilgili genel kavram ve tanımları kavrar
2) Bitki Korumada sıklıkla kullanılan deneme yöntemlerini kavrar.
3) Bitki Korumada denemelerin laboratuvar ve doğa koşullarında nasıl kurulacağını anlar.
4) Denemelerden elde ettiği verileri uygun yöntemler kullanarak nasıl değerlendireceğini kavrar.
5) Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki koruma etmenlerinin populasyon dinamiğini belirleme Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Populasyon belirlemede alınan sonucun entegre mücadelede yöntemleri için uygulamaya konulması Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Fitopatolojide deneme şekilleri Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
4 Biyotest uygulama yöntemleri Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Fitopatolojide survey yöntemleri Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
6 Zarar seviyelerinin saptanması ve Ekonomik Zarar Eşiği uygulamaları Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Biyoetkinlik denemelerinin kurulması Ödev sunu -1 Önerilen notlar ve ilgili kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Entomolojide denemelerin planlanması; Deneme çeşitleri, laboratuvar ve tarla denemeleri hakkında temel bilgiler - Karman 1971; 32-42 s. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
10 Denemelerin uygulanması ve denemeler ile ilgili önemli özellikler - Karman 1971; 74-85 s. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
11 Denemelerin değerlendirilmesi; Örnek alma, veri eldesi, yüzde değerlerin hesaplanması, Abbott, Henderson Tilton, Sun Shepard vb. - Karman 1971; 99-120 s. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
12 Tek faktörlü denemelerde değerlendirme - Karman 1971; 123-130 s Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
13 İkiden fazla karakterin karşılaştırılması; Varyans analizi, transformasyonlar - Karman 1971; 149-173 s Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
14 İki karakter arasındaki ilişkiler: Korelasyon, regresyon - Karman 1971; 130-145 s Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
15 Ödev sunu -2 Ödev sunu -2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve sunulardan hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar