DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal İşletmecilik TEP   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal işletmecilikle ilgili temel kavramların öğretilmesi; ülkemizde tarım işletmelerinin genel durumunun ve başlıca sınıflandırma şekillerinin açıklanması; tarım işletmelerini diğer sektör işletmelerinden ayıran özelliklerin bilinmesi; tarım işletmelerinde uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin avantaj ve dezavantajlarının açıklanması; işletme kayıtları, envanter, bilanço ve sermaye konularında temel bilgilerin verilmesi; değerleme yöntemleri, maliyet hesapları ve işletme faaliyet sonuçları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
İşletme Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik Kavramları; Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Ülkemizde Durum; Tarım İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri Teşebbüslerin Seçimi ve Kombinasyonu; Tarım İşletmelerinin Çalışmalarını Etkileyen Faktörler; İşletme Kayıtları, Envanter Hazırlama, Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı; Değerleme Yöntemleri; Amortisman Hesaplama Yöntemleri; Tarımsal Üretimde Maliyetler; İşletme Faaliyet Sonuçları; Risk ve Belirsizlik; Tarım İşletmelerinin Planlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal işletmecilik kavramını bilir, diğer sektörlerdeki işletmelerle ayırımını yapabilir
2) Tarımda uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin gerekliliklerini bilir ve işletme planlaması kararlarında bunları kullanır
3) Tek ve çok yıllık bitkiler ile hayvansal üretimde maliyet hesabı konusunda temel yaklaşımları bilir ve bunları sayısal bir örnekle uygulayabilir
4) Tarımda risk ve belirsizliğin nedenlerini, riski azaltmak için yapılması gerekenleri bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal işletmecilik; ilgili kavramlar, tarihsel gelişim ve günümüzdeki durum; tarım işletmelerinde amaçlar; yönetim kavramı; Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönetimin işlevleri; karar verme süreçleri; stratejik ve taktik yönetimin amaç ve aşamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarım işletmelerinin sınıflandırılması; tarım işletmelerinde büyüklük sınıflandırmasında girdi ve çıktı yönelimli ölçütler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tarım işletmelerinin ayırt edici özellikleri; tarım işletmelerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler; tarımda kayıt tutma; nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilanço ve Bilanço Analizi: envanter; değerleme, farklı değerleme yöntemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Bilanço ve bilanço analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Kar-Zarar Çizelgesi ve Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Tek ürün bütçesi Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kısmi Bütçeler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Tüm İşletme Planlaması Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
12 Nakit Akış Bütçeleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Yatırım Analizi; Sahip Olma Maliyetleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Arazi Kullanımı ve Maliyet Hesaplamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar