DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Otlar ve Mücadele BKP   475 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FEYZULLAH NEZİHİ UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı ot türleri ile kimyasal ve kimyasal olamayan mücadele yöntemlerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Tek tek kültür bitkileri bazında ve tarım dışı alanlarda (çim alanları, kanal, banket..vs) sorun olan yabancı ot türleri; bunların tanınması, kimyasal ve kimyasal olamayan mücadele yöntemleri dersin içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Agroekosistemde yabancı otların önemi ile zarar ve yararlarını öğrenmek
2) Yabancı otlarla mücadele yasal önlemler, kültürel önlemler ve bulaşmanın önlenmesini öğrenmek
3) Mekanik ve fiziksel mücadeleyi bilmek
4) Biyolojik ve entegre mücadeleyi bilmek
5) Ekonomik zarar eşiği ve kimyasal mücadeleyi öğretmek
6) Kimyasal mücale uygularken dikkat edilmesi gereken konular ve kalibrasyonu bilmek
7) Tahıllarında yabancı otlar ve mücadelesini I öğrenmek
8) Tahıllarında yabancı otlar ve mücadelesini II öğrenmek
9) Sebze kültürlerinde yabancı otlar mücadelesini bilmek
10) Endüstri bitkilerinde yabancı otlar ve mücadelesini öğrenmek
11) Meyve bahçelerinde yabancı otlar ve mücadelesini öğrenmek
12) Farklı kültür bitkilerinde sorun olan parazit yabancı otlarla mücadeleyi öğrenmek
13) Çayır-mera ve tarım dışı diğer alanlarda yabancı otlar ile mücadeleyi öğrenmek
14) Su yabancı otları ve su yabancı otları ile mücadeleyi bilmek
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
2
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
3
Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
4
Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5
Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
6
Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
7
Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8
Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
9
Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
10
Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
11
Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Agroekosistemde yabancı otların önemi ile zarar ve yararları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Yabancı otlarla mücadele yasal önlemler, kültürel önlemler ve bulaşmanın önlenmesi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
3 Mekanik ve fiziksel mücadele Ödev Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Biyolojik ve entegre mücadele Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
5 Ekonomik zarar eşiği ve kimyasal mücadele Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
6 Kimyasal mücale uygularken dikkat edilmesi gereken konular ve kalibrasyon Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
7 Serin ve sıcak iklim tahıllarında yabancı otlar ve mücadelesi I Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
8 Ara Sınav Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Serin ve sıcak iklim tahıllarında yabancı otlar ve mücadelesi II Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
10 Sebze kültürlerinde yabancı otlar mücadelesi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
11 Endüstri bitkilerinde yabancı otlar ve mücadelesi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
12 Meyve bahçelerinde yabancı otlar ve mücadelesi Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
13 Parazit yabancı otlarla mücadele Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
14 Çayır-mera ve tarım dışı diğer alanlarda yabancı otlar ile mücadele Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
15 Su yabancı otları ve su yabancı otları ile mücadele Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar