DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik ekonomisinin amaçları ve temel prensipleri; paranın zaman değeri; basit ve bileşik faiz; nakit akış diyagramları; Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
2 Ekonomik Eşdeğerlik; Formüller; Examples Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
3 Düzenli ve Düzensiz Nakit Akış Serileri; Tek Ödemeli Seriler; Düzenli Ödemeli Seriler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
4 Üniform, aritmetik ve geometrik seriler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
5 Nominal ve Effektif Faiz Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
6 Amortisman Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Bugünkü ve Gelecek Değer Analizleri, Iskontolandırma Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Geri Ödeme Süresi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Yıllık Eşdeğer Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
12 Sahip Olma Giderleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Fiyat Endeksleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Fayda-Masraf Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
15 İç Karlılık Hesabı Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar