DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Ekonomisi TEP   385 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Projelerin ekonomik açıdan yapılabilirliklerinin, alternatif projelerin karşılaştırılarak en uygununun seçilmesinde yararlanılabilecek tekniklerin tanıtılması
Dersin İçeriği
Paranın zaman değeri kavramı, nakit akış diyagramları, ekonomik eşdeğerlik, farklı türden proje giderleriyle ilgili kavramlar, düzenli ve düzensiz gelir ve gider akışları, alternatif projelerin karşılaştırılmasında Net Bugünkü Değer, Yıllık Eşdeğer, İç Karlılık, Fayda-Masraf Oranı gibi tekniklerin kullanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini tanımlayabilir ve örnekler verebilir, nakit akış diyagramları çizebilir.
2) Enflasyon, amortisman, fiyat değişiklikleri vb faktörlerin yatırımlar üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
3) Net Bugünkü Değer, Fayda-Masraf Analizi, İç Karlılık, Geri Ödeme Süresi içinde olmak üzere farklı tekniklerden yararlanarak farklı yatırımları analiz edebilir, karşılaştırabilir ve karar alabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)