DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji ve canlılık, Botanik biliminin alt dalları Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması, Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar) Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Organik bileşikler (proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler) Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellikleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Hücre organelleri Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Hücre bölünmesi Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Meristematik dokular Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Daimi dokular Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Kök ve gövdelerin morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Yaprakların morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Bitki generatif organlarının morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar