DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik TYP   101 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkiler dünyasının temel kavramlarını sunmak, bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Biyoloji ve canlılık; Botanik biliminin alt dalları; Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması; Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler; Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler); Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellijkleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi; Hücre organelleri; Hücre bölünmesi; Bitkisel dokular (meristematik dokular, daimi dokular); Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı; Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları; Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar. Uygulama: Genel laboratuvar kuralları; Mikroskop ve kullanımı; Bitki hücresi ve plastidler; Sitoplazma hareketleri; Ergastik maddeler; Mitoz-mayoz bölünme; Bitkisel dokular; Kök, gövde ve yaprak anatomisi ve morfolojisi; Çiçek, meyve ve tohum morfolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlılar dünyasını, ve Botanik bilimlerini sınıflandırır.
2) Bitkilerin kimyasal yapısını oluşturan bileşiklerin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavrar.
3) Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel farklarını kavrar.
4) Hücre organellerini ve fonksiyonlerını açıklar.
5) Bitkisel dokuların yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.
6) Bitkisel organların anatomik ve morfolojik özelliklerini belirtir.
7) Bitkilerdeki büyüme-gelişme ve hareket olaylarını kavrar.
8) Bitki genetiğinin temel kavramlarını belirtir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)