DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği TYP   305 5 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özkan GÜĞERÇİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZKAN GÜĞERÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuvvet ve kuvvet tür ve sistemlerini tanır, Moment kavramını bilir. yapıları etkileyen yükleri hesaplar, çeşitli statik problemlerinin çözümünü yapar.
Dersin İçeriği
Kuvvet bileşke, bileşen, moment, atalet, direnç moment, yapıları etkilyen yükler, mesnet tepkileri, kirişler çerçeveler, düzlem kafes kirişlerle ilgili problemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır ve kendini sürekli yeniler.
2) Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
3) Öğrenci, analitik modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanır ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlayabilir.
4) Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
5) Öğrenci, temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zemin mekaniğinin tanımı temel kavramlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
2 Zeminlerin endeks özellikleri: Elek analizi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
3 Zeminlerin kütle özellikleri Zeminlerin su içeriklerinin tanımlanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
4 Zeminlerin sınıflandırılması: Birleştirilmiş zemin sınıflandırılması ve karayollarının zemin sınıflandırılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
5 Zeminde su hareketi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
6 Yer altı su akımları ve sızma su kuvvetleri ve su basınçları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
7 Akım ağları: LA PLACE denklemi, akım ağlarının çizilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
9 Zemin gerilmeleri: efektif ve nötr gerilme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
10 Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
11 Zemin gerilmelerinin kesit yüzeyi ile değişimi MOHR dairesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
12 Zeminlerin sıkışması: Konsolidasyon ve oturma Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
13 Zeminlerin sıkışması: Konsolidasyon ve oturma Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
14 Zeminlerde gerilme şekil değiştirme ve kayma mukavemeti Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
15 Zeminlerin sıkıştırılması (Proktor deneyi), su içeriği kuru yoğunluk eğrilerin çizilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar