DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği TYP   305 5 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özkan GÜĞERÇİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZKAN GÜĞERÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuvvet ve kuvvet tür ve sistemlerini tanır, Moment kavramını bilir. yapıları etkileyen yükleri hesaplar, çeşitli statik problemlerinin çözümünü yapar.
Dersin İçeriği
Kuvvet bileşke, bileşen, moment, atalet, direnç moment, yapıları etkilyen yükler, mesnet tepkileri, kirişler çerçeveler, düzlem kafes kirişlerle ilgili problemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır ve kendini sürekli yeniler.
2) Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
3) Öğrenci, analitik modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanır ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlayabilir.
4) Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
5) Öğrenci, temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)