DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yapılarda İç Ortam Denetimi TYP   454 8 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Nafi BAYTORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH NAFİ BAYTORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapılarda iklimlendirmenin temel kavramları, Isı iletiminin temel ilkeleri, Tarımsal yapılarda yalıtım, Tarımsal yapılarda (Bitkisel ve Hayvansal) havalandırma, soğutma ve ısıtmanın temel ilkeleri ve tarımsal yapılarda kullanılan iklimlendirme önlemlerinden havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemlerinin planlanması ve projelendirmesini yapabilmek.
Dersin İçeriği
Tarımsal yapıların amaçları doğrultusunda sınıflandırılması, Tarımsal yapılarda iklimsel çevre yönetimi, iklimlendirmenin temel kavramları, psikrometrik terimlerin tanımı ve kullanımı, yapı elemanlarında ortaya çıkan ısı iletim şekilleri, ısı dengesi iç ortam değerlerine ilişkin projeleme değerleri, Tarımsal yapılarda yalıtım, havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri ve projelendirilmelerini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal yapıları tanımlamayı öğrenir.
2) Tarımsal yapılarda iklimsel çevre denetimini tanımlamayı öğrenir.
3) Psikrometrik terimlerin tanımı ve kullanımını öğrenir.
4) Yapı elemanlarında ortaya çıkan ısı iletimlerini tanımlamayı öğrenir.
5) Tarımsal yapılarda havalandırma, soğutma ve ısıtmayı tanımlamayı öğrenir.
6) Tarımsal yapılarda ısı yalıtımı ve korunmasını öğrenir.
7) İklimlendirmede kontrolü tanımlamayı öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)