DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Su Yapıları TYP   461 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.BÜLENT ÖZEKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimi oluşturan sıcaklık, yağış, nem, rüzgar vb. tüm parametreleri derinlemesine incelemek
Dersin İçeriği
Meteoroloji, Atmosfer, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Buharlaşma, Nem, Yoğunlaşma, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgarlar, Hava Kütleleri, Cepheler, Küresel İklim, Tarım ve Meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak ve su kaynaklarının korunması için uygulanan mühendislik önlemlerinin esaslarını kavrayabilme
2) Toprak ve su koruma amaçlı yapı ve tesisleri tasarlayabilme
3) Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında karşılaşılan sorunları belirleyebilme ve çözümlerini ortaya koyabilme.
4) Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
5) Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Toprak Su Yapıları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Gösteri
2 Depolama Yapılar: Barajlar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Teknik Gezi Ders notlarının incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Enerji Kırıcı Yapılar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
5 Enerji Kırıcı Yapı Tipleri ve Seçimleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Düşüler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kontrol Yapıları: Kapaklar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Çekler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
9 Ölçme Yapıları Keskin Kenarlı Savaklar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
10 Parshall Savakları Ders notlarının incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Problem Çözme
11 İletim Yapıları: Sifonlar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
13 Su Alma Yapıları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
14 Akış Bölme Yapıları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Akış Bölme Yapıları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Bitirme Sınavı Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar