DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fertigasyon TYP   466 8 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.BÜLENT ÖZEKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimi oluşturan sıcaklık, yağış, nem, rüzgar vb. tüm parametreleri derinlemesine incelemek
Dersin İçeriği
Meteoroloji, Atmosfer, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Buharlaşma, Nem, Yoğunlaşma, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgarlar, Hava Kütleleri, Cepheler, Küresel İklim, Tarım ve Meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Damla sulama ile gübrelemenin temel ilkelerini (sistem, bitki, çevre ve ekonomi) farklı kültür bitkileri için değerlendirebilme
2) Damla sulama ile gübreleme önerisinde teknik bilgi ve verileri kullanabilme
3) Damla sulama ile gübreleme programlarını hazırlayabilme becerisi kazanabilme
4) Damla sulama ile gübreleme proğramlarının pratikte uygulama becerisini geliştirme
5) Damla sulama ile gübrelemenin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirme yetisi kazanılması.
6) Damla sulama ile gübrelemede ortaya çıkan problemlere pratik çözüm getirme yeteneği kazanabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, içeriği, önemi, ve ilgili literatürlerin (kaynakların) tanıtımı Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Gösteri
2 Damla Sulamaya Giriş Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Gösteri
3 Fertigasyona Giriş Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Fertigasyonun Avantajları ve Dezavantajları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
5 Toprak ve Su Özellikleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Gübreler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Gübrelerin Özellikleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
9 Gübre Uygulama Yöntemleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Stok çözeltilerin hazırlanması ve sulama suyuna besin elementlerinin enjeksiyon yöntemleri: II Dağıtıcı Sistemler: Basınçl tank (By-Pass) yöntemi, Membranlı tank yöntemi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Damlatıcılarda tıkanma nedenleri ve olası çözüm yolları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Damla sulama ile gübreleme programlarının hazırlanması ilkeleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Problem Çözme
13 Gübre Uygulama Yöntemleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Domateste Gübre Teknolojisi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
15 Narenciye de Gübre Teknolojisi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar