DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drenajın tanımı, önemi ve tarihçesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesinin önemi ve prensipleri (Devam) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Drenaj etütleri: Giriş; toprak, topoğrafya, jeolojik vb. olası ön bilgilerin toplanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Drenaj etütleri: Geçirgenlik etütlerinin arazide yapılması, yöntem ve uygulamalar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Drenaj etütleri: Taban suyu derinliğinin ölçülmesi, taban suyu gözlem kuyuları, piyezometreler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Drenaj etütleri: Taban suyu kalitesinin saptanması, taban suyu örneklemesi ve analizler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Yazılı Sınav
9 Açık drenaj sistemleri projeleme prensipleri, kriterler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Açık drenaj sistemleri projeleme prensipleri, kriterler (Devam) Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Kapalı drenaj sistemlerine giriş: Sistemin tanıtımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar (devam); mol drenajı ve yararları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Taban suyu izleme ve değerlendirme faaliyetleri. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Drenaj sitemlerinin işletilmesi, bakım ve onarımı; drenaj makinaları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar