DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drenaj Sistemleri Tasarımı TYP   470 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulu tarım alanlarında optimum bitkisel üretim için su ve tuz dengesini sağlayacak mühendislik çalışmalarının temellerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Drenajın tanımı, önemi ve tarihçesi. Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesi prensipleri. Drenaj etütleri: Büro çalışmaları ile ön verilerin toplanması, arazi çalışmaları, araziden veri toplanması, büroda verilerin değerlendirilmesi. Drenaj sistemleri: açık drenaj ve kapalı drenaj. Drenaj sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesi. Taban suyu izleme ve değerlendirme faaliyetleri. Drenaj sistemlerinin işletme-bakım ve onarımı, drenaj makinaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimde drenajın önemini bilir.
2) Drenaj etütlerini yapar, veri toplar; veriyi sentezler ve projelemeye yönelik bilgiler üretir.
3) Drenaj problem alanlarını tanımlar; kapalı ve açık drenaj sistemlerini öğrenir ve uygulamayla bütünleştirir.
4) Drenaj sistemlerini planlar, projeler ve sorunlara çözümler üretir.
5) Uygulamadaki drenaj sistemlerini değerlendiririr, irdeler ve eksikliklerini saptayarak modernize eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)