DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yapılar ve Sulamaya Giriş TYP   122 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal yapılar ve sulamanın ana konuları ile tarım işletmelerinde toprak ve su kaynaklarından optimum biçimde faydalanma amacını sağlayan bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Tarımsal yapılar ve sulama bölümünün genel konuları ve içerikleri, Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, İşletme yapıları, Koruma ve depolama yapıları, Türkiye'de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci tarımsal yapılar ve sulama bölümü hakkında genel bir bilgi kazanır.
2) Öğrenci tarımsal yapılar ve sulama bölümünde okutulan genel dersler ve içerikleri hakkında bilgi kazanır.
3) Öğrenci sonraki sınıflarda alacağı derslere hazırlıklı olacaklar ve kendilerini daha planlı ve programlı çalışmaya hazırlayıp daha güven kazanır.
4) Ziraat mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak ortak projeler geliştirme yöntemlerini öğrenir.
5) Sürdürülebilir tarımsal üretim için proje üretmeyi öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal yapılar ve sulama bölümünün genel konuları ve içerikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 İşletme yapıları ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler ve internetten tarama Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
4 Koruma ve depolama yapıları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Türkiye'de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Tarımsal sulama, toprak, bitki su ilişkileri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Genel sulama mühendisliği ve sulama programlaması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Arazinin sulamaya hazırlanması, tesviye ile ilgili genel bilgiler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Yüzey sulama yöntemleri ve genel özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Yağmurlama sulama yöntemi ve genel özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Damla sulama yöntemi ve genel özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
13 Tarımsal drenaj etüdleri ve genel özellikleri, Drenaj yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Drenaj yöntemleri ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler ve internetten tarama Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
15 Sulama suyu kalitesi ve tuzluluk genel özellikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar