DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma ve Deneme Metodları TYP   206 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinde bir deneme kurulup sonlandırılıncaya kadar hangi aşamalardan geçmesi gerektiği konusunda temel bilginin verilmesi, araştırmanın amacına uygun olacak şekilde deneme planının belirlenmesi ve ilgili deneme planına göre varyans analizi yaparak elde edilen sonucu yorumlayabilme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Derste içerik olarak deneme Planlarının istatistik analizleri ve yorumlanması anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü çalışmalarına uygun olan bir deneme kurulmadan önce ve kurulduktan sonra dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi sahibidir.
2) Ders içeriğinde geçen genel tanımlamaları bilir.
3) Varyans homojenlik testlerini bilir.
4) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü çalışma alanlarında uygulamada sıklıkla kullanılan deneme planlarını bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varyans Analizinin Varsayımları Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
2 Varyans Homojenlik Testleri Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
3 Tek Yönlü Varyans Analizi Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
4 Çoklu Karşılaştırma Testleri Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
5 Transformasyonlar Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
6 Tesadüf Blokları Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
7 Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
8 Latin Kare Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
9 Ara Sınav Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
10 İki Faktörlü İç İçe Sınıflandırılmış Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
11 Üç Faktörlü İç İçe Sınıflandırılmış Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
12 2x 2 faktöriyel Denemeler Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
13 Tesadüf Bloklarında Düzenlenmiş Faktöriyel Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
15 Genel Değerlendirme Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular
16-17 YARIYIL SONU SINAVI Araştırma ve Deneme Metodları Kitabındaki İlgili Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar