DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Bilgisi 2 TYP   217 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yatay ve eğik gözleme yapan aletleri tanımak; eğik gözlemlerle açı, uzunluk ve alanları ölçmek; koordinat sistemine göre alan hesabı yapmak; poligon ölçmelerini yapmak; planları araziye uygulamak.
Dersin İçeriği
Teodolit, açı ve uzunlukların ölçülmesi; poligon ölçmeleri ve koordinat sistemine göre alanların ölçülmesi; planların araziye uygulanması, Topografik temel ödevlerin uygulanması ve hesaplanması..

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açı ölçme aletlerini kullanabilme ve açı ölçme yöntemlerini öğrenir.
2) Koordinat sistemi ve temel ödevleri öğrenir.
3) Poligon noktalarının tesis, röper, ölçü ve hesabını yapabilmeyi öğrenir.
4) Nokta koordinatlarını hesaplayabilme ve bunları birbirine dönüştürebilmeyi öğrenir.
5) Takeometrik alım yapabilme, ölçüleri değerlendirebilme ve ölçü krokisi çizebilmeyi öğrenir.
6) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilme yeteneğini kazanır.
7) Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretme becerisini kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Açılar, açı ölçme aletleri , açı okuma düzenleri,açı türleri. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
2 Yatay ve düşey açıların ölçülmesi ve hesabı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
3 Poligon hakkında genel bilgi. Poligon noktalarının tesis, ölçü ve röperlenmesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
4 Poligon hesapları, koordinat özet çizelgesi, poligon kanavası. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
5 Düğüm noktası ve hesabı, poligon ölçü ve hesaplarında özel durumlar. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
6 Poligon güzergahlarındaki kaba ölçü hatalarının belirlenmesi, Zemine indirme. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
7 Topoğrafyada temel ödevler. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
9 Küçük ve yan nokta koordinat hesabı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
10 Düzlemde koordinat dönüşümü. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Kesişme noktası koordinatlarının hesabı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
12 Temel ödev 1 çözümleme. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
13 Temel ödev 2 çözümleme. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
14 Temel ödev 3 çözümleme. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
15 Temel ödev 4 çözümleme. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar