DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama Mühendisliği TYP   302 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih Metin SEZEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEMİH METİN SEZEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulama sistemleri konusunda temel bilgileri öğrencilere aktarmak, anılan sistemlerin tasarım ilkelerini irdelmek, tarımda su kullanım randımanını artırmanın yollarını öğreterek uygulamada su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin tasarımı için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Sulamanın temel ikeleri; toprak-bitki-atmosfer-su ilişkileri; bitki su gereksinimi; sulama suyu gereksinimi; sulama sistem kapasitesi; sulama randımanları; su dağılım üniformitesi;sulama programlama teknikleri; sulama sistemleri; yağmurlama, damla, yüzey sulama sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama mühendilisliği hakkında teme bilgilerini öğrenir.
2) Toprak-bitki-su-atmosfer ilişkilerini öğrenir
3) Bitki su tüketimi ve sulama suyu gereksinimi konuslarında temel bilgileri öğrenir
4) Sulama sistemi kapasitesini belirlemeyi öğrenir.
5) Sulama programlaması temel bilgileri kazanır.
6) Sulama zamanının belirlenmesinde kullanılan yöntemleri öğrenir.
7) Sulama sistemleri ve yöntemlerini öğrenir.
8) Damla sulama sistemlerini öğrenir.
9) Yağmurlama sistemlerini öğrenir.
10) Yüzey sulama yöntemlerini öğrenir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama mühendilisliği hakkında teme bilgiler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Sulamanın tanımı, tarihçesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Toprak özellikleri, temel toprak parametreleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Kullanılabilir su kavramı, tarla kapasitesi, solma noktası Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Bitki su gereksinimi ve belirlenmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Evapotranspirasyon Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Sulama sistemi kapasitesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
10 Sulam sistemleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
11 Damla sulama ve özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
12 Yağmurlama sulama ve özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
13 Yüzey sulama sistemleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
14 Sulama programlaması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
15 Sulama zamanının belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar