DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Açık Kanal Hidroliği TYP   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Semih Metin SEZEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEMİH METİN SEZEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Açık kanal akımları hakkında gerekli bilgileri aktarmak
Dersin İçeriği
Serbest yüzeyli akımlar; açık kanal akımlarının sınıflandırılması; açık kanal çeşitleri; açık kanal geometrisi; hidrolik eğim; açık kanallarda sürtünme ve hız denklemleri; hidrolikçe en uygun kesit; üniform akış; özgül enerji ve kritik derinlik; açık kanal problemleri ve çözümü; açık kanalarda değişken akım; hidrolik sıçrama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açık kanal sistemlerini anlamak
2) Açık kanal akım rejimlerini öğrenmek
3) Açık kanal projesi yapmak
4) Hidrolik bakımdan en uygun kesitleri öğrenir.
5) Açık kanal problemlerinin çözüm yollarını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serbest yüzeyli akımlar; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 açık kanal akımlarının sınıflandırılması; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 açık kanal çeşitleri; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 açık kanal geometrisi; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 hidrolik eğim Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 açık kanallarda sürtünme ve hız denklemleri; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 hidrolikçe en uygun kesit; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Karışık kesitler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 üniform akış; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 özgül enerji ve kritik derinlik; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 açık kanal problemleri ve çözümü Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 açık kanalarda değişken akım; Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 hidrolik sıçrama Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Arazi gezisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar