DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cbs ve Doğal Kaynak Yönetimi TYP   356 6 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konumsal verileri analiz etmek; çevre ve doğal kaynak yönetiminde coğrafi bilgi sistemi teknolojilerini kullanarak güncel ve ilşkisel sorgulamalar yaparak alternatifli projeler üretmek.
Dersin İçeriği
Temel kartoğrafik bilgiler, projeksiyon sistemelri ve koordinat düzeltmesi; global konumlama aleti: kullanımı ve veri eldesi; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tanımı ve fonksiyonları, CBS bileşenleri, CBS de veri yapısı ve veri formatları; CBSde yaygın olarak kullanılan yazılımlar; CBS de veri entegrasyonu; Temel coğrafi analizler; Hidroloji, Su Kaynakları ve Toprak Tuzluluğu alanalında uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel haritalama bilgilerini öğrenir.
2) Global konumlama aleti (GPS) hakında temel bilgi kazanır.
3) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uygulama alanları ile CBS genel fonksiyonlarını bilir; pratikte uygular.
4) Temel coğrafi analizleri yapar ve cıktıları yorumlar; CB yi projelerde kullanma yetisi kazanır.
5) Projeksiyon çevrimlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel haritalama bilgileri: harita, ölçek ve projeksiyonlar. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Koordinat kavramı, coğrafi koordinat sistemleri, coğrafik düzeltme. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Global konumlama aleti (GPS): Ayarlar, kullanım, veri kaydı ve veri transferi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
4 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tanımı, amacı ve uygulama alanları. CBS genel fonksiyonları (girdi, işleme, çıktı). Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
5 CBS bileşenleri/elemanları (bilgisayar donanımı, yazılımlar ve modüller, veriler, analiz yöntemleri, organizasyon). Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
6 CBS yapısı ve tasarımı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
7 Veri kavramı ve veri toplama. Coğrafi bilgi sisteminde veri formatları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 ArcGIS/ArcView yazılımları ve kullanım alanları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Tartışma
Ödev
10 ArcGIS/ArcView yazılımları ve kullanım alanları (Devam) Anlatılan tüm konuların, farklı kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 CBS de veri entegrasyonu, veri görüntüleme, harita çıktı işlemleri. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
12 CBS de veri entegrasyonu, veri görüntüleme, harita çıktı işlemleri (Devam). Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
13 Temel coğrafi analizler: a) coğrafi sorgulama, b) alansal analiz, c) ağ analizi, d) sayısal arazi analizi, e) ölçme ve sayma. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
14 Temel coğrafi analizler: (Devam) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
15 Hidroloji, su kaynakları, taban suyu, toprak tuzluluğu vb. verilere uygulama örnekleri. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan tüm konuların, farklı kaynaklardan çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar