DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak ve Su Koruma Müh. TYP   387 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak ve su erozyonuna karşı gerekli önlemleri almak ve mühendislik hesaplarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Toprak ve su erozyonu, nedenleri, önlemler, mühendislik hesapları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci erozyon kavramını ve aşamalarını öğrenir.
2) Bu dersin sonunda öğrenci erozyonu tanımlar, diğer disiplinler ile olan ilişkileri irdeler, analiz ve sentezler yaparak alternatif çözümler üretmeyi öğrenir
3) Erozyon önleme projeleri hazırlayabilir; projeleri değerlendirme ve kritik etme vasıflarını kazanır
4) Yüzey akış suları için stratejiler geliştirir ve uygulamayı öğrenir
5) Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygulamayı öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak ve su Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 Su erozyonu 1 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
3 Su erozyonu 2 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
4 Su erozyonu 3 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 Su erozyonu 4 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
6 Rüzgar erozyonu 1 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
7 Rüzgar erozyonu 2 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders kitabı Yazılı Sınav
9 Teras projeleme 1 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Teras projeleme 2 Ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Teras projeleme 3 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Teras projeleme 4 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
13 Teras projeleme 5 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Teras projeleme 6 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Teras projeleme 7 Ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar