DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni TYP   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
Prof.Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.LADİNE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemleri, kaba ve yoğun yemler, karma yem üretimi
Dersin İçeriği
Sindirim sistemi tiplerini öğretmek, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yem kaynaklarını tanıtmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sindirim sistemlerini tanır
2) Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin özelliklerini bilir
3) Çiftlik hayvanların beslenmesinde kullanılan tahıllar ve yan ürünleri öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal üretim değerleri (Çiftlik hayvanı sayıları, yem üretimi, hayvansal üretim ihracat ve ithalat istatistikleri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
2 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri, tek mideliler/çok mideliler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
3 Yemlerin sınıflandırılması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
4 Kaba yemler (Baklagil yem bitkileri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
5 Yoğun yemler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
6 Karma yemler, çiftlik hayvanları beslemesine giriş Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
7 Yem katkı maddeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
8 Ara Sınav
9 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış okuma ve web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
10 Çiflik hayvanlarında üreme okuma ve web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
11 Hayvan ıslahı okuma ve web tarama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Sığır yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Koyun yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Keçi yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar