DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sera Tasarımı TYP   464 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdullah Nafi BAYTORUN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULLAH NAFİ BAYTORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seraların dizaynı ve projelenmesinde gerekli olan temel kavramların öğretilmesi, Seralarda kullanılan iklimlendirme önlemlerinden havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemlerinin planlanması ve projelenmesi yapabilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında Türkiye de seracılık alanları ve bölgesel dağılımı, Sera kurulacak alanların seçimi, yapı ve örtü malzemelerinin özelikleri ve seçme kriterleri, bitki gelişimini etkileyen iklim faktörlerinin tanımlanması, seraların sıcak dönemlerde havalandırılması, soğutulması, gölgelendirilmesi, havalandırma ve soğutma sistemlerinin planlama kriterleri ve projelendirilmesi, seraların ısıtılması ve ısıtma sistemlerinin projelenmesi, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinin kontrolü ve sera sulama sistemlerini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye de örtüaltı gelişimini tanımlamayı öğrenir
2) Bitkisel üretimde gün geçtikçe önemi artan seracılığı tanımlamayı öğrenir.
3) Sera dizaynında büyük önem arz eden temel kavramları öğrenir
4) Bitki gelişimine etki eden temel iklim kavramlarını öğrenir
5) Örtü altında yapılacak bitkisel üretimde gerekli iklim etmenlerinin düzenlenmesini tanımlamayı öğrenir.
6) Seralarda sıcak dönemlerde ortamın iklimlendirilmesini öğrenir.
7) Seralarda havalandırma sistemlerinin projelenmesi ve dizaynını tanımlamayı öğrenir.
8) Seralarda Soğutma sistemlerinin projelenmesi ve dizaynını tanımlamayı öğrenir.
9) Psikrometrik diyagramın kullanılmasını öğrenir.
10) Isı iletiminin temel ilkelerini tanımlamayı öğrenir.
11) Seralarda Isıtma sistemlerinin projelenmesi ve dizaynını tanımlamayı öğrenir.
12) Seralarda Kullanılan farklı ısıtma sistemleri avantaj ve dezavantajlarını tanımlamayı öğrenir.
13) Sera ısıtma sistemlerinde kullanılan borular, pompalar ve vanaları tanımlamayı öğrenir.
14) İklimlendirmede kullanılan kontrol sistemlerini tanımlamayı öğrenir.
15) Seralarda kullanılan farklı sulama sistemlerini tanımlamayı öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye de Sera alanları, Seraların Görevleri ve Gelişimi Kaynak okuma, Web ten Türkiye seracılığı konusunda bilgi toplanması Anlatım
Soru-Cevap
2 Sera tiplari ve inşaat çeşitleri, Cam Seralar, Plastik Seralar, Özel Seralar Kaynak okuma, Web ten farklı sera tipleri ile ilgili bilgi toplama, Anlatım
Soru-Cevap
3 Sera Planlaması, Tanımlama ve Amaçlar, Sera Yapımında Hukuksal Koşullar, Konum, Kuruluş Yeri, Toprak Özellikleri, Arazinin Boyutları ve Şekli, Tekliflerin Hazırlanması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Taşıyıcı Yapı ve Örtü Malzemesi, Çelik ve Alüminyum, Cam, Plastik, Plastik, Sert Ve Yarı Sert Plastikler, Isı Örtüleri İçin Malzemeler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Sera Yapı Malzemeleri, Mertekler ve Camlar, Örtü Malzemesinin Montajı Ve Sızdırmazlığının Sağlanması, Plastik İçin Germe Ve Montaj Elemanları Kaynak okuma, Web ten farklı örtü malzemeleri konusunda bilgi toplama Anlatım
Soru-Cevap
6 Sert Plastiğin Montajı, Aşıklar, Kafes Kiriş ve Kolon Sistemler (Çerçeveler), Temel ve Beton Hazırlama, Yan Duvar, Su Oluğu, Rüzgar Gergileri ve Ön Cephe Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Havalandırma Yapıları, Cam Seralar, Plastik Seralarda Havalandırma Sistemleri, Hareketli Isı Perdeleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Psikrometrik diyagramın (h-x diyagramı) serada kullanımına ilişkin örnekler Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
10 Seraların yazın iklimlendirilmesi. Havalandırma, Doğal Havalandırma Ve Hava Değişimi, Zorunlu Havalandırma Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
11 Üretici Seralarına gezi yapılması Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
12 Soğutma, Evaporatif Soğutma, Havanın Nemlendirilmesi Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
13 Soğutma, Suyun Sera İçinde Doğrudan Püskürtülmesi, Bitkilerin Doğrudan Nemlendirilmesi, Gölgeleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Seraların kışın iklimlendirilmesi. Isı İletiminin Temel İlkeleri, Kondüksiyon, Konveksiyon, Radyasyon, Hava Değişimi, Yoğunlaşma ve Buharlaşma İle Isı Kayıpları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Seralarda Isı Gereksinimi ve Isı Tüketimi, Seralarda Isıtma Sistemleri, Yapı tipleri, Sirkülasyon Pompaları, Karıştırıcı Vanalar ve Borular. Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma, Web ten Sera sulama sistemleri konusunda bilgi toplama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar