DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yapıların Tasarımı TYP   468 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Derya ÖNDER
Dersi Verenler
Prof.Dr.DERYA ÖNDER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, yapıların temel tasarım esaslarını kavramasını, bu esaslara göre tarımsal üretim yapı ve tesislerinin tasarım projelerini hazırlayabilmesini ve mevcut tasarım projelerini değerlendirebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İşletme merkezinde tarımsal yapıların yerleşme düzenin planlanması, tarımsal yapıların tasarımında çevresel ilişkiler, tarımsal yapılarda iklimsel çevre denetimi esasları, ısı dengesi, ahır, ağıl ve kümes gibi üretim yapılarının planlanması ve projelenmesi, depolama ve koruma yapılarının planlanması ve projelenmesi, gübre yönetim sistemlerinin planlanması ve projelenmesi, metraj ve keşfin çıkarılması, tarımsal yapılara ilişkin örnek tasarım projelerinin hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenilemeyi öğrenir
2) Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
3) Hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz etme ve yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirleme, malzemeler ile ilgili testleri yapme yeteneğini kazanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal yapı ve tasarım kavramlarının tanımı ve bir tasarım projesinin kapsamı, ödevlerin dağıtımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 İşletme merkezinde tarımsal yapıların yerleşim düzenlerinin planlanması Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarımsal yapıların tasarımında çevresel ilişkiler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Tarımsal yapılarda iklimsel çevre denetim esasları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Tarımsal yapılarda ısı dengesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Büyük baş hayvan barınaklarının tasarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Küçükbaş hayvan barınaklarının tasarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav soru hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Sera nedir Ders kitabındaki ilgili konular Yazılı Sınav
10 Seraların tasarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tarımsal ürün depolarının tasarımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yapılarda metraj ve keşif raporlarının hazırlanması Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Gübre yönetiminde yapısal uygulamalar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
14 Sulama yapıları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
15 Ödevlerin sunumu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar