DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drenaj Sistemleri Tasarımı TYP   470 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulu tarım alanlarında optimum bitkisel üretim için su ve tuz dengesini sağlayacak mühendislik çalışmalarının temellerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Drenajın tanımı, önemi ve tarihçesi. Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesi prensipleri. Drenaj etütleri: Büro çalışmaları ile ön verilerin toplanması, arazi çalışmaları, araziden veri toplanması, büroda verilerin değerlendirilmesi. Drenaj sistemleri: açık drenaj ve kapalı drenaj. Drenaj sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesi. Taban suyu izleme ve değerlendirme faaliyetleri. Drenaj sistemlerinin işletme-bakım ve onarımı, drenaj makinaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimde drenajın önemini bilir.
2) Drenaj etütlerini yapar, veri toplar; veriyi sentezler ve projelemeye yönelik bilgiler üretir.
3) Drenaj problem alanlarını tanımlar; kapalı ve açık drenaj sistemlerini öğrenir ve uygulamayla bütünleştirir.
4) Drenaj sistemlerini planlar, projeler ve sorunlara çözümler üretir.
5) Uygulamadaki drenaj sistemlerini değerlendiririr, irdeler ve eksikliklerini saptayarak modernize eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drenajın tanımı, önemi ve tarihçesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesinin önemi ve prensipleri (Devam) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Drenaj etütleri: Giriş; toprak, topoğrafya, jeolojik vb. olası ön bilgilerin toplanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Drenaj etütleri: Geçirgenlik etütlerinin arazide yapılması, yöntem ve uygulamalar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Drenaj etütleri: Taban suyu derinliğinin ölçülmesi, taban suyu gözlem kuyuları, piyezometreler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Drenaj etütleri: Taban suyu kalitesinin saptanması, taban suyu örneklemesi ve analizler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Yazılı Sınav
9 Açık drenaj sistemleri projeleme prensipleri, kriterler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Açık drenaj sistemleri projeleme prensipleri, kriterler (Devam) Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Kapalı drenaj sistemlerine giriş: Sistemin tanıtımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar (devam); mol drenajı ve yararları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Taban suyu izleme ve değerlendirme faaliyetleri. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Drenaj sitemlerinin işletilmesi, bakım ve onarımı; drenaj makinaları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar