DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik TEP   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziğin temel kavram ve prensiplerinin mühendislik bilim dalı üzerindeki rolünü pratik örneklerle ve problemlerle açık ve mantıklı bir şekilde öğretmektir
Dersin İçeriği
Fizik ve Ölçme Bir Boyutta Hareket Vektörler İki Boyutlu Hareket Hareket Kanunları Dairesel Hareket İş ve Enerji Potansiyel Enerji Enerjinin Korunumu Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Sabit bir Eksen Etrafında bir Katı Cisimlerin Dönme Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Statik Denge Elastikiyet

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik kavramını tanımlar
2) Fizikte ölçmenin önemini kavrar
3) Fizikte vektörel büyükleri yorumlar
4) Hareketi tanımlar
5) Enerji kavramlarını açıklar.
6) Fizikteki korunum yasalarını tanımlar
7) Momentumu ve çarpışma denklemlerini yazar
8) Dönme, yuvarlanma ve açısal momentumu kavrar
9) Statik denge denklemini çözer.
10) Cismin elastikliğini tanımlar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve Ölçme Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Bir Boyutta Hareket Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Vektörler Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
4 İki Boyutlu Hareket Ders kitabı ve diğer kaynaklar Soru-Cevap
Örnek Olay
5 Hareket Kanunları Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Dairesel Hareket Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Fizikte İş nedir Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav
9 Fizikte Enerji Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Enerjinin Korunumu Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Sabit bir Eksen Etrafında bir Katı Cisimlerin Dönme Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Statik Denge Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Elastikiyet Ders kitabı ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar