DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji TEP   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkinin temel yaşam süreçleri, çalışması, büyüme ve gelişmesi hakkında öğrenciye genel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Bitkilerde başlıca metabolik süreçler, büyüme ve gelişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal ekoloji ve ekosistemle ilgili temel kavramları bilir.
2) Ekosistemde verimliliği değerlendirebilecek bilgileri kazanır.
3) Doğal- ve tarımsal-ekosistem farklarının anlar.
4) Bitkisel üretimin (üretici organizma) temel özelliklerini bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ekolojinin tanımı, önemi, kapsamı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, güncel çevre sorunlarının ekolojik yönden irdelenmesi Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
2 Ekosistemin tanımı, unsurları (üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar, enerjitik ve maddesel faktörler) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
3 Ekosistemin çalışma prensipleri (enerji akışı, madde döngüsü) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
4 Besin-enerji zinciri ve pramidi Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
5 Ekosistemde verimlilik ve ölçüm yöntemleri Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
6 Doğal- ve agro (tarımsal)-ekosistem farkları Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
7 Gıda üretim sistemleri Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okumak Yazılı Sınav
9 Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
10 Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
11 Çevre faktörü olarak güneş, ışık ve bitkisel üretim yönünden özellikleri Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
12 Işık ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
13 Sıcaklık ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
14 Atmosfer (Oksijen, Azot, Karbondioksit ve diğer gazlar, duman ve partiküller) ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
15 Su ve bitkisel üretim. Toprak (havası, suyu, bitki besin elementleri, asitliği, tuzluluğu) ve bitkisel üretim Kaynak okumak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar