DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Bilgisi TEP   121 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Meteoroloji, atmosfer, enerji, ısı ve sıcaklık, buharlaşma, nem, yoğunlaşma, yağış, hava basıncı, rüzgarlar, hava kütleleri, cepheler, küresel iklim, tarım ve meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci temel meteorolojik kavramları öğrenir.
2) İklim gözlemlerinin çeşitleri ve ölçüm aletleri öğrenir. Ayrıca, sayısal verilerin gözlem yoluyla doğru olarak toplanması ve özetlenmesi kavranır.
3) Tarımda iklim gözlemlerinin önemi ve ölçümü kavrar.
4) İklim değişikliği ve bu değişikliğin iklimsel veri kullanılarak nasıl belirlendiğini öğrenir.
5) Konusuyla ilgili sonuçları yorumlamasını ve karar vermesini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meteorolojinin tanımı ve çeşitleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Gösteri
2 Atmosfer, tanımları, sınıflandırılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Enerji, ısı ve sıcaklık Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Buharlaşma, nem ve yoğunlaşma Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Bulutlar ve çeşitleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Yağış Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Hava basıncı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Hava kütleleri ve cepheler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Gösteri
10 Rüzgarlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Gösteri
11 Tarım ve Meteoroloji Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Tarım alanlarında don olayı ve zararları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Gösteri
13 Meteorolojik verilerin sulama programlamasında kullanılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
14 Kuraklık (Meteorolojik) ve çölleşme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Gösteri
15 Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar