DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatoloji TEP   210 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES KAYIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm kültür bitkilerinde biyotik ve abiyotik faktörler nedeniyle zarar gören bitkilerde hastalık-konukçu etkileşimleri, hastalanan bitkilerde meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişimler, oluşan belirtiler, hastalık etmenlerinin etiyolojisi, tanınmaları, yayılma ve dağılma yolları, infeksiyon yapma koşulları, etmenlerin çoğalmaları, hayat döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili temel ve genel kavramları geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bitki patojeni mikroorganizmaların ve abiyotik faktörlerin bitkiye verdiği zarar ve mücadelesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fitopatolojiye Giriş- Bitkiler ve Hastalıklar, Bitki Patolojisinin Tarihi, Genel Sınıflandırma hakkında bilgilendirme
2) Parazitizm, Hastalık Gelişimi ve Simptomoloji
3) Patojenler Bitkilere Nasıl Saldırır Hastalıklar Ürünleri Nasıl Etkiler
4) Bitki Hastalıklarının Genetiği ve Patojenlerin Bitki Fizyolojisine Etkisi
5) Patojenlere Karşı Bitki Savunma Mekanizmaları ve Hastalıkları Epidemiyolojisi
6) Fungusların Ekolojik, Ekonomik, Patolojik Özellikleri ve Sınıflandırılmaları
7) Funguslar Tarafından Neden Olunan Hastalıkları
8) Dönem ara sınavı ile öğrenci bilgisinin değerlendirilmesi
9) Prokaryotlar Tarafından Neden Olan Hastalıklar
10) Virüsler Tarafından Neden Olunan Hastalıklar
11) Abiyotik Hastalıklar ve Hastalık Gelişimi Üzerine Çevrenin Etkileri
12) Bitki Hastalıklarını Tanılama Yöntemleri
13) Yabancı Otlar - Çiçekli Parazit Bitkiler
14) Bitki Hastalıkları İle Genel Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
15) Önemli Bahçe Bitkilerinde Önemli Bazı Hastalıklar ile Mücadele


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş- Bitkiler ve Hastalıklar, Bitki Patolojisinin Tarihi, Genel Sınıflandırma Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Parazitizm ve Hastalık Gelişimi - Simptomoloji Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Patojenler Bitkilere Nasıl Saldırır Hastalıklar Ürünleri Nasıl Etkiler Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
4 Bitki Hastalıklarının Genetiği ve Patojenlerin Bitki Fizyolojisine Etkisi Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Patojenlere Karşı Bitki Savunma Mekanizmaları ve Hastalıkları Epidemiyolojisi Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Fungusların Ekolojik, Ekonomik, Patolojik Özellikleri ve Sınıflandırılmaları Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Funguslar Tarafından Neden Olunan Hastalıkları Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı değerlendirme Yazılı Sınav
9 Prokaryotlar Tarafından Neden Olan Hastalıklar Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Virüsler Tarafından Neden Olunan Hastalıklar Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
11 Abiyotik Hastalıklar ve Hastalık Gelişimi Üzerine Çevrenin Etkileri Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Bitki Hastalıklarını Tanılama Yöntemleri Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
13 Yabancı Otlar - Çiçekli Parazit Bitkiler Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Bitki Hastalıkları İle Genel Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Kültür Bitkilerinde Önemli Bazı Hastalıklar ile Mücadele Görsel Anlatım ve Yardımcı Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar