DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yapılar ve Sulama TEP   211 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Nafi BAYTORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH NAFİ BAYTORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal yapılar ve sulamanın ana konuları ile tarım işletmelerinde toprak ve su kaynaklarından optimum biçimde faydalanma amacını sağlayan bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Tarımsal yapılar; toprak su yapıları, bitkisel ve hayvansal üretim yapıları, işletme yapıları, koruma ve depolama yapıları, toprak ve su kaynakları, su yönetimi ve politikaları; toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri, sulama ve drenajın temel ilkeleri, sulama yöntemleri; yüzey ve basınçlı sulama yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal yapılar ile ilgili genel kavram ve prensipleri öğrenir.
2) Sulama ve sulama ile ilgili temel kavramlarını öğrenir.
3) Sulama ve drenaj yönetimini öğrenir.
4) Toprak su yapılarını öğrenir.
5) Su yönetimi ile ilgili politikaları öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal yapılara giriş; toprak su yapıları, Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Bitkisel ve hayvansal üretim yapıları; seralar Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 İşletme yapıları, koruma ve depolama yapıları, Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 Toprak ve su kaynakları, su yönetimi ve politikaları; Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Bitki su gereksinimi ve sulama programlaması Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 Sulama ve drenajın temel ilkeleri, Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Sulama ve drenajın temel ilkeleri 2 Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 Yüzey sulama yöntemleri (tava, karık vd.) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
11 Yağmurlama sulama yöntemi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Damla sulama yöntemi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 Drenaj ve uygulanan yöntemler Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Su kalitesi ve tuzluluk Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Sulama ve drenaj projelerinin çevresel etkiler, sürdürülebilirlik Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve diğer kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar